Din version av Internet Explorer är föråldrad

För att maximera din upplevelse rekommenderar vi att du antingen uppdaterar webbläsaren eller använder en annan webbläsare. Nedan hittar du en lista över de mest populära webbläsarna. Klicka bara på ikonen för den webbläsaren du har valt och du kommer att omdirigeras till dess nedladdningssida. Ladda ned den senaste versionen

×

Inledning och definitioner

Syftet med dessa allmänna användar- och försäljningsvillkor (hädanefter "Villkoren") är att definiera reglerna för försäljningen och användningen av Upplevelsepresenter. De gäller från och med 4 januari 2021 för köp och/eller användning från och med detta datum.

För köp och/eller användning före 4 januari 2021, uppmanas Kunden och/eller Mottagaren att ta del av den motsvarande tidigare versionen av Villkoren, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

Smartbox förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande. Vid ändringar ska de tillämpliga Försäljningsvillkoren/Användarvillkoren vara de som gäller vid inköpsdatum eller användning av Upplevelsepresenten. Alla Smartbox Villkor finns tillgängliga för nedladdning i PDF-format under avsnittet "Användarvillkor" på Webbplatsen.

Varje Användare/Kund/Mottagare förklarar sig ha rättshandlingsförmåga att sluta avtal och använda Webbplatsen i enlighet med Webbplatsens Villkor.

Smartbox Group Ltd, (hädanefter "Smartbox") är ett irländskt företag med huvudkontor på adressen Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Irland, registrerat under nummer 463103, som sammanställer och säljer Upplevelsepresenter på uppdrag av sina partner, vilka tillhandahåller de tjänster som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

Termerna som definieras nedan, och skrivs med initial versal både i singular och plural, ska ha följande betydelse i dessa Villkor.

Mottagare: avser den person som använder Upplevelsepresenten.

Cookies: avser små filer som skickas till hårddisken i Användarens dator i syfte att underlätta hans/hennes navigering på Webbplatsen och för att kunna föreslå passande innehåll när han/hon återvänder till Webbplatsen.

Upplevelsepresenter: Upplevelsepresenter sammanställs och säljs av Smartbox och gör det möjligt för Mottagaren att få tillgång till den Tjänst som han/hon väljer från listan över tillgängliga Partner på Webbplatsen.

Upplevelsepresenterna finns i flera format: "Presentbox", "E-smartbox", "Presentkort", "Webbexklusiv", "Unika upplevelser" och "Presentkort med saldo":

 • "Presentboxen" består av en fysisk box som innehåller en Presentcheck samt en guidebok som beskriver några av de Partner som ingår i Upplevelsepresenten (en fullständig partnerlista finns på Webbplatsen).
 • "E-smartboxen" är en elektronisk version av Presentboxen.
 • "Presentkortet" finns tillgänglig i stormarknader och/eller på Webbplatsen, innehåller en id-kod (passnummer) samt en bekräftelsekod och kan finnas i följande versioner:
  • - Ett enklare format av Presentboxen eller E-smartboxen. Det innehåller själva Värdebeviset och måste visas upp för den Partner som Mottagaren har valt för att få tillgång till Tjänsten;
  • - Ett format där du själv väljer en Upplevelsepresent från det motsvarande urvalet på Webbplatsen
 • "Webbexklusiv", är en Upplevelsepresent i elektroniskt format som endast kan köpas på Webbplatsen.
 • "Unika upplevelser" finns endast i elektroniskt format och motsvarar en Tjänst som är tillgänglig hos särskild Upplevelsearrangör, som redan är fastställd i erbjudandet.

Upplevelsepresenterna innehåller alltid en Presentcheck (se definition ovan).

Listan över tillgängliga Partner och Upplevelsearrangörer är tillgänglig på Webbplatsen.

Värdebeviset (även kallat "pass" eller "elektronisk biljett"): finns i följande versioner:

 • - I fysisk format i Presentboxen, Presentkortet (motsvarande den enklare versionen av Presentboxen) eller i den Webbexklusiva versionen av "presentboxen";
 • - I elektroniskt format i E-smartboxen, Presentkortet (motsvarande den enklare versionen av E-smartboxen) eller i den Webbexklusiva versionen av "E-smartboxen".

Värdebeviset har, oavsett format, inget nominellt värde. Den kan endast användas hos partners. Den valda tjänsten kan endast utnyttjas vid uppvisande av värdebeviset eller när en eller flera upplevelsepresenter väljs på webbplatsen. Det är inte utbytbar, kan inte delas upp eller delas och kan inte läggas till et annat värdebevis eller delas in i flera värdebevis.

En upplevelsepresent kan bytas mot en annan upplevelsepresent i enlighet med villkoren i artikel 2.3. De särskilda

Värdebeviset har inget nominellt värde och ger tillgång till den valda Tjänsten i utbyte mot Värdebeviset eller en eller flera upplevelsepresenter på webbplatsen eller när en eller flera upplevelsepresenter väljs på webbplatsen. Det är inte utbytbar, kan inte delas upp eller delas och kan inte läggas till et

Försäljning/inköp på nätet: avser köp av en Upplevelsepresent via Webbplatsen.

Personuppgifter: avser all information som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person (efternamn, förnamn, e-postadress etc.).

Paketresa: innebär, i enlighet med paketreselagen och resegarantilagen, en kombination av minst två av följande element, som organiserats i förväg av arrangören vid tiden för försäljningen eller erbjudits till försäljning till totalpris samt när tjänsten täcker en period om mer än tjugofyra timmar eller inkluderar övernattning:

 1. transport;
 2. boende; och
 3. övriga turisttjänster, som inte är anslutna till transport eller boende, som står för en betydande del av paketet.

Partner: avser den tjänsteleverantör som Smartbox valt ut och som erbjuder Tjänsten till Mottagaren.

Part(er): avser, i det här sammanhanget, Kunden och/eller Mottagaren och/eller Smartbox.

Kund: avser den person som köper Upplevelsepresenten.

Försäljning/inköp i en butik: avser köp av en Upplevelsepresent hos en distributör.

Försäljning/inköp på nätet: avser köp av en Upplevelsepresent via Webbplatsen.

Tjänst: avser den tjänst som Partnern tillhandahåller Mottagaren bland det urval av erbjudanden som ingår i Upplevelsepresenten. En Tjänst kan innehålla flera olika och/eller kompletterande aktiviteter (t.ex.: middag, förfriskningar, tillträde till ett spa, övernattning, frukost och behandlingar).

Webbplats: avser Smartbox webbplats som finns på URL-adressen www.smartbox.com/se.

Användare: avser den person som använder eller loggar in på Webbplatsen, utan att nödvändigtvis vara en Kund eller en Mottagare.

Avsnitt 1 – Allmänna försäljningsvillkor för köp på nätet

Kunden bör noga läsa detta avsnitt 1 samt avsnitt 3 (Allmänna bestämmelser) i dessa Allmänna villkor, som även gäller för inköp på nätet.

Artikel 1.1: Förfarande vid beställning och upprättande av avtal

Kunden kan köpa sin Upplevelsepresent på nätet via www.smartbox.com/se.

Processen vid placering av en beställning via Webbplatsen består av följande steg:

 • Kunden väljer en eller flera Upplevelsepresent(er) på Webbplatsen;
 • Kunden blir sedan ombedd att välja format för Upplevelsepresenten samt leveransmetod (endast för fysiska presentboxar). Kunden kommer också att ha möjlighet att ange en kampanjkod, om tillämpligt;
 • För att gå vidare med beställningen måste Kunden:
  • – antingen fortsätta med beställningen i "gästläge", utan att ha registrerat ett konto, genom att fylla i de fält som krävs för att lägga beställningen; eller
  • – fortsätta med beställningen genom att antingen registrera ett konto eller logga in på sitt konto genom att klicka på den länk som tillhandahålls för detta ändamål.
 • Genom att registrera ett konto får Kunden tillgång till en personlig sida där Kunden kan hantera sina inköp, Upplevelsepresenter och/eller Smartbox-kredit, byten av Upplevelsepresenter samt personuppgifter. Kunden garanterar att alla uppgifter som han/hon tillhandahåller Smartbox är korrekta, aktuella och inte vilseledande. Han/hon förbinder sig att uppdatera dessa uppgifter via den personliga sidan vid ändringar. Kunden informeras om och godkänner att de uppgifter som angetts i syfte att skapa eller uppdatera kontot utgör bevis på Kundens identitet. Uppgifter som angetts av Kunden är bindande från och med deras verifiering.

  Kunden åtar sig även att säkerställa att konfidentialiteten för den personliga inloggningsadressen och lösenordet upprätthålls. Eventuellt intrång som genomförs med Kundens inloggningsuppgifter kommer att anses ha utförts av Kunden, och Kunden bär ensam ansvaret. Kunden håller uttryckligen Smartbox skadeslös i händelse av missbruk eller bedräglig användning av tredje part av delar av Kundens identitet eller hans/hennes konto. Vid förlust, stöld eller bedräglig användning av Kundens inloggningsuppgifter måste Kunden genast informera Smartbox så att inloggningsuppgifterna kan ersättas.

  • Efter att Kunden har gjort sitt val, visas en sammanställning av samtliga val och det totala priset för de valda Upplevelsepresenterna, kontaktuppgifter, eventuella leveranskostnader samt betalningsmetod på Kundens personliga sida. Kunden kommer då att kunna kontrollera beställningsuppgifterna och om nödvändigt göra ändringar innan beställningen registreras.
  • Beställningen registreras efter att Kunden har godkänt de Allmänna försäljningsvillkoren genom att bocka för rutan i registreringsformuläret, och efter att ha klickat på godkänn-knappen ("Godkänn och betala"). Köpet betraktas som slutfört när Kunden har godkänt betalningsmetod och mottagit ett kvitto på det totala priset från Smartbox.

  Vid betalning med kontokort anses köpet slutfört först när banken har godkänt betalningen.

  Vid betalning med Smartbox-presentkort, anses köpet slutfört först när presentkortets nummer och aktiveringskod bekräftas.

  Smartbox förbehåller sig rätten att avbryta eller neka en beställning från en Kund med vilken det förekommer en tvist rörande en tidigare betalning som förblivit obetald, eller vid misstanke om falsk beställning.

  Efter slutgiltig godkännande av beställningen, skickar Smartbox ett bekräftelsemeddelande via e-post med all relevant information om beställningen. Genom att skriva ut och/eller spara e-postmeddelandet med orderbekräftelsen existerar ett giltigt kvitto på beställningen. Vid beställning av en E-smartbox får Kunden automatiskt en kopia av värdebeviset, såvida han/hon inte är Mottagare av E-smartboxen.

  Kunden ska spara denna beställningsbekräftelse och, om tillämpligt, skicka den till Mottagaren. I händelse av aktiveringsproblem med Upplevelsepresenten eller vid byte, kommer Smartbox efterfråga beställningsbekräftelsen som bevis på inköp (se avsnitt 2, artikel 2.1.1.).

Artikel 1.2: Priser och betalningsvillkor

Artikel 1.2.1: Priser

Priset för Upplevelsepresenterna som anges på Webbplatsen är de priser som gäller på dagen för beställningen.

Detta försäljningspris kan inte anses motsvara det nominella värdet på värdebeviset som saknar det.

Upplevelsepresenterna är inte föremål för moms.

Fraktavgifter ingår inte i priset för Presentboxar om inte Smartbox uttryckligen angivit detta (se avsnitt 1, artikel 1.4.4). Dessa avgifter faktureras som en tilläggsavgift och anges innan den slutliga bekräftelse av ordern. Momssatsen på fraktavgifter är 25 %.

Smartbox ansvarar för övrigt inte för valutasvängningar under upplevelsepresentens giltighetstid om den används i andra länder än det land där den inköptes.

Artikel 1.2.2: Betalningsvillkor

Kunden kan genomföra betalningen av en beställning med antingen kontokort, PayPal eller Klarna enligt följande villkor:

 • Med kontokort (Visa Card, Eurocard/Mastercard, American Express): genom att i de avsedda rutorna ange kortnummer, giltighetsdatum samt det kontrollnummer som finns på kortets baksida. Det totala beloppet för beställningen kommer att debiteras på kontokortet samma dag som beställningen görs. Smartbox förbehåller sig rätten att avbryta behandlingen av en order om banken inte godkänner betalningen. Webbplatsen tillåter Kunden att överföra sina bankuppgifter säkert och konfidentiellt i samband med beställningen (webbplatsen använder SSL-kryptering).
 • Med PayPal: Den här betalningsmetoden erbjuds bara när Kunden väljer att betala med kontokort. Om Kunden har ett PayPal-konto ansluter han/hon helt enkelt till det kontot, alternativt kan Kunden skapa ett PayPal-konto genom att följa de instruktioner som anges på sidan.
 • Med faktura, via Klarna: När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig ange dina kortuppgifter och betalar alltid först när du har mottagit dina varor. Kredittiden är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. Du kan ladda ned dina fakturor från www.klarna.se och har möjlighet till delbetalning. Följande ytterligare villkor gäller vid betalning via Klarna faktura: En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter, kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. När du har mottagit din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt ansöka om att ändra din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22 %. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr. För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller Klarnas allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Genom att använda Klarna faktura, godkänner du användningen av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partner eller till en stat utanför EU/EES-området.

Artikel 1.2.3: Säkra betalningar

I syfte att skydda Kunden och Smartbox från alla typer av olagliga handlingar och bedrägerier kontrolleras alla beställningar av Upplevelsepresenter regelbundet. För att kunna genomföra dessa kontroller kan Smartbox tvingas avbryta behandlingen av en beställning och kontakta Kunden eller Mottagaren för att erhålla de verifikationer som krävs för att häva blockeringen av ordern, närmare bestämt bevis på giltig bostadsadress, identitet eller debitering. Verifikationerna måste överensstämma med den leveransadress och faktureringsadress som angavs vid beställningen samt, vid behov, personuppgifterna för innehavaren av det kontokort som användes vid betalningen.

Om den leveransadress som anges vid beställningen skiljer sig från den faktureringsadress som anges, kan det hända att Smartbox kommer att kontakta de två adressaterna, dvs. personen som namnges i faktureringsadressen och den som namnges i leveransadressen.

De data som erhålls vid denna kontroll kan leda till en automatiserad behandling av uppgifterna i syfte att höja säkerhetsnivån vid penningtransaktioner och att bekämpa kreditkortsbedrägerier.

Verifikationerna kan komma att begäras via e-post, vanlig post eller via telefon. Underlåtenhet att skicka de begärda uppgifterna kan leda till att beställningen annulleras.

Artikel 1.3: Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i Sverige, har Kunden 14 dagars ångerrätt på en vara köpt på distans från det datum Kunden tog emot varan, utan att behöva ange anledning. Observera att denna ångerrätt inte gäller för köp i fysiska butiker och heller inte vid onlineköp som gjorts med ett Presentkort från Smartbox.

Kunden kan utöva sin ångerrätt genom att:

 • ladda ned följande ångerblankett: Ladda ned, fyll i och underteckna ångerblanketten och skicka den via e-post till kundservice@smartbox.com eller via vanlig post till Smartbox Group Ltd – Ångerrätt – Joyce’s Court, Block A, Talbot St, D01 FV59, Dublin 1, Irland;
 • skicka ett e-postmeddelande till kundservice@smartbox.com eller ett brev till ovanstående adress där Kunden informerar Smartbox om hans/hennes beslut att ångra köpet; eller
 • gå till Kontakta oss på Webbplatsen och välja alternativet "Avbryt min beställning " i rullgardinsmenyn.

Upplevelsepresenten behöver inte returneras per post vilket alternativ Kunden än väljer, däremot måste Kunden ange följande uppgifter:

 • - Kontaktuppgifter (för- och efternamn);
 • - Beställningsnummer (t.ex.: SSECOF15021659064);
 • - Namn på den aktuella Upplevelsepresenten;
 • - Värdebeviskod;
 • - Aktiveringskod (3 siffror längst ned till höger på Värdebeviset).

När förfrågan om att ångra beställningen mottagits, skickar Smartbox en bekräftelse på mottagandet till Kunden via e-post.

Avbeställningar som görs i enlighet med dessa villkor kommer att återbetalas till fullo, inklusive leveranskostnader, inom 14 dagar från den dag då Kunden informerade Smartbox om sitt beslut av avbryta beställningen.

Återbetalningen genomförs (utan någon kostnad för Kunden) via den betalningsmetod som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte Kunden gett sitt tidigare godkännande till en annan betalningsmetod.

När kunden har utnyttjat rätten att ångra en beställning, kan Upplevelsepresenten inte längre användas.

Artikel 1.4: Leverans

Artikel 1.4.1: Tillgänglighet av Upplevelsepresenter

Upplevelsepresenterna framställs i begränsad upplaga, dels med anledning av Partnernas begränsade serviceförmåga, dels på grund av Upplevelsepresenternas begränsade giltighetsperiod.

Om en box tillfälligt eller permanent är slut i lagret kommer Kunden att underrättas om att ordern inte kan verkställas i det aktuella formatet.

Artikel 1.4.2: Leveransområde

Smartbox levererar Presentboxar inom Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Presentboxarna levereras till den adress som Kunden angav vid beställningen. Smartbox ska hållas ansvarigt om Kunden uppgett en felaktig adress i beställningen eller för Kundens frånvaro vid leverans. Kunden kan dock kontakta Smartbox i enlighet med villkoren i avsnitt 3, artikel 3.1 nedan.

Artikel 1.4.3: Leveransmetod och leveranstider för Presentboxar

Maximal leveranstid är 30 arbetsdagar från orderbekräftelsen.

Kunden får ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har skickats, och som innehåller ett spårningsnummer för att kunna följa leveransen.

Beroende på vilket alternativ Kunden valde vid beställningen, skickas leveransen antingen via PostNord eller UPS.

Upplysningsvis har den genomsnittliga leveranstiden, enligt de av Smartbox anlitade transportfirmorna, angetts till 2–4 arbetsdagar från mottagandet av expedieringsbekräftelsen.

Artikel 1.4.4: Fraktkostnad

Med undantag för tillfälliga kampanjer på fraktkostnaderna, är dessa kostnader fasta och läggs till fakturan utöver priset på Upplevelsepresenterna enligt följande:

Antal Presentboxar Leverans via PostNord Leverans via UPS
Vid beställningar som understiger 500 kr 40 kr 40 kr
Vid beställningar som överstiger 500 kr Fri frakt Fri frakt

E-smartboxarna levereras via e-post och är därför inte föremål för någon extra fraktkostnad.

Artikel 1.4.5: Bristfällig hantering eller saknade föremål

Kunden bör alltid noga kontrollera varje Presentbox vid leveransen. Om Kunden upptäcker skador på Presentboxarna eller om föremål saknas, ska dessa anmälas skriftligen på följesedeln (reserver).

Kunden måste också rapportera och tillhandahålla bevis på skadan till transportören via registrerat post inom 72 timmar från mottagandet av den Presentbox som Kunden önskar reklamera.

Om skadan inte reklameras inom den angivna tidsperioden anses ordern ha levererats i gott skick och kan inte reklameras till Smartbox vid ett senare tillfälle, med förbehåll för Kundens rätt att utnyttja garantin mot dolda fel.

Om Kunden upptäcker att den levererade Presentboxen inte överensstämmer med den box som köpts online, måste han eller hon kontakta Smartbox kundservice (se avsnitt 3, artikel 3.1).

Avsnitt 2 – Allmänna användarvillkor

Artikel 2.1: Användarvillkor för Upplevelsepresenter

Artikel 2.1.1: Aktivering av Upplevelsepresenter:

Upplevelsepresenter aktiveras i samband med betalningen. De faktiska aktiveringstiderna skiljer sig däremot åt beroende på var Upplevelsepresenterna inhandlats:

 • - Om Upplevelsepresenten köptes på nätet: aktiveringen sker inom 30 minuter från köpet;
 • - Om Upplevelsepresenten köptes i en butik, aktiveras den inom högst 24 timmar från inköpsdatumet.

En Upplevelsepresent som inte aktiveras kommer inte att kunna användas. Om problem skulle uppstå vid aktiveringen, måste köpebeviset (e-postmeddelande med orderbekräftelsen eller kvitto) för Upplevelsepresenten kunna uppvisas för Smartbox för att boxen ska kunna aktiveras.

Smartbox förbehåller sig rätten att inte göra anspråk på ersättningskrav i relation till aktiveringsproblem som följer på inköp av en Presentbox utanför det godkända distributionsnätet, särskilt vid inköp från en privatperson eller via återförsäljningswebbplatser mellan privatpersoner.

Artikel 2.1.2: Användning av Presentkort:

2.1.2.1. Presentkort som hör till det enklare formatet av Presentboxen eller E-smartboxen

För att få tillgång till de tillgängliga Tjänsterna måste Mottagaren skapa ett personligt konto på Webbplatsen genom att klicka på fliken "Jag har en Smartbox" och registrera sitt Presentkort genom att ange värdebevisnumret och bekräftelsekoden (finns i skrapfältet) på baksidan av Presentkortet.

När Presentkortet har registrerats på Mottagarens konto, kan Mottagaren ta del av en fullständig lista över tillgängliga Partner genom att gå till "Mina värdebevis" och klicka på rutan som motsvarar hans/hennes Presentkort. Beroende på vilken Tjänst som väljs, kan den antingen bokas online eller direkt hos Partnern.

2.1.2.2. Presentkort där du själv väljer en Upplevelsepresent på Webbplatsen

Presentkortet låter dig själv välja en Upplevelsepresent från det aktuella urvalet på Webbplatsen, med undantag för ett liknande Presentkort. De upplevelser som finns att välja mellan står på Presentkortet.

Med det här Presentkortet kan du välja en gratis Upplevelsepresent i elektroniskt format. Om du vill ha en Upplevelsepresent i fysiskt format, måste du betala extra avgifter oavsett vilken upplevelse du väljer.

Presentkortet kan användas en eller flera gånger under sin giltighetsperiod. Det kan dock inte kombineras med andra Presentkort, bytas eller förlängas.

Om priset på den valda Upplevelsepresenten är högre än beloppet på ditt Presentkort, kan du slutföra beställningen genom att betala mellanskillnaden.

Artikel 2.1.3: Skapande av ett Mottagarkonto –stöld- och förlustgaranti

Smartbox erbjuder varje Mottagare av en Upplevelsepresent en kostnadsfri stöld- och förlustgaranti på hans/hennes Värdebevis. För att kunna utnyttja denna garanti, ska Mottagaren skapa ett personligt konto på Webbplatsen där han/hon registrerar sitt värdebevisnummer. I händelse av förlust eller stöld av det fysiska Värdebeviset, och under förutsättning att Värdebeviset inte har använts under tiden, kan Mottagaren ringa Smartbox kundservice och be om en ny E-smartbox som ersättning för det förlorade eller stulna Värdebeviset, som uppgår till samma belopp som inköpspriset på den förlorade eller stulna Presentboxen, utan extra hanteringskostnader.
Obs! Det förlorade eller stulna Värdebeviset kan inte ersättas med ett nytt, om det har använts innan man har begärt ett nytt.

För att undvika bedräglig användning är Mottagaren skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bevara och skydda bekräftelsekoden och identifikationsnumret (anges på Värdebeviset och på baksidan av Presentboxen).

Genom att registrera värdebevisnumret på det personliga kontot, kan Smartbox dessutom skicka Mottagaren regelbunden information om de Partner som ingår i Upplevelsepresenten (se artikel 2.1.3. nedan).

Stöld- och förlustgarantin gäller inte för Presentkort där du själv väljer bland upplevelserna på Webbplatsen.

Artikel 2.1.4: Partnernas erbjudanden

Presentkortet ger tillgång till olika tjänster från en partner till en annan, och bokningen kan göras antingen direkt med partnern eller online för vistelsetjänsterna.

Värdebeviset gäller bara för en av Tjänsterna som ingår i Upplevelsepresenten (se fullständig lista över Partner på Webbplatsen), med undantag för Unika upplevelser där både Upplevelsearrangör och Tjänst redan är fastställda i erbjudandet.

Innehållet i tjänsterna, listan med partners och antalet partners kan komma att ändras. Smartbox åtar sig att erbjuda alternativa lösningar till Mottagaren. Listan över Partner och erbjudna Tjänster uppdateras regelbundet på Webbplatsen, och ändringarna kan även läsas i listan "Rättelser" som också finns tillgänglig på Webbplatsen.

De fotografier eller det redaktionella innehåll som presenteras i Upplevelsepresenterna är inte beroende av avtalet och kan därför bytas ut. All reproduktion, i sin helhet eller partiellt, är förbjuden.

Partnern är alltid ansvarig för att Tjänsterna tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt. Smartbox å sin sida är ansvarigt i den utsträckning tillämplig lag fastställer det. Om nödvändigt kommer Smartbox att göra sitt yttersta för att försöka lösa eventuella konflikter mellan en Mottagare och en Partner.

Det specificeras särskilt att Smartbox inte kan hållas ansvarigt för eventuell förlust/skada/stöld under som skett under Tjänsten och att Mottagaren bör kontakta Partnern vid eventuellt missnöje.

Oaktat ovannämnda och endast när det gäller paketresor, med eller utan övernattning, (se avsnitt 2, artikel 2.5.2) ska Smartbox hållas ansvarigt vid kontraktsbrott av sagda Tjänster. Mottagaren har då rätt att kontakta Smartbox och/eller den berörda Partnern vid missnöje med Tjänstens utförande.

Artikel 2.1.5: Partnernas tillgänglighet

Eftersom Smartbox inte kan garantera den fortsatta tillgängligheten hos den av Mottagaren valda upplevelsen, rekommenderas det särskilt att Mottagaren snarast möjligt besöker Webbplatsen, gör ett val från listan över Partner och i god tid reserverar den önskade Tjänsten.

Om inget annat anges på Partnerns egen hemsida, är Värdebeviset giltigt varje dag, inklusive helger (i mån av Partnerns tillgänglighet och verksamhetstider/öppettider).

En Tjänst kan endast tillhandahållas vid uppvisande av:

 • - För aktivitet som bokas via Smartbox online-reservation: e-postmeddelandet med reservationsbekräftelse + Värdebeviset i original;
 • - För aktivitet som bokas direkt via Partnern: Värdebeviset i original.

Förutom vid en online-reservation, tillhandahålls Tjänsten efter att Partnern kontrollerat att Värdebeviset är giltigt.

Artikel 2.1.6: Partnerförsäkring

De Partner som Smartbox valt ut har tidigare uppgivit för Smartbox att de innehar ansvarsförsäkring för verksamheten uppgående till en summa som är tillräcklig för att täcka tillhandahållandet av Tjänsterna samt att de innehar alla tillstånd, licenser och legitimationer som krävs för att de ska kunna utföra sin verksamhet enligt lag och med uppfyllande av alla tillämpliga regler.

Mottagaren bör dock alltid kontrollerar sitt eget personliga försäkringsskydd för att säkerställa att skyddet täcker vissa sportaktiviteter som kan betecknas som "högriskaktiviteter". Vi ber Mottagaren observera att trots att säkerheten kring den Tjänst som tillhandahålls är god befriar det inte Mottagaren från skyldigheten att alltid iaktta försiktighet vid utövandet av sportaktiviteter, särskilt sådana som kan betecknas som "högriskaktiviteter". Mottagaren accepterar följaktligen risken att delta i "högriskaktiviteter".

Artikel 2.1.7: Gastronomi och alkohol

Mottagaren ska informeras om den Tjänst som ingår i Upplevelsepresenten innehåller en måltid för vilken menyn överenskommits i förväg mellan Partner och Smartbox. Om inte annat anges, kan Mottagaren inte fritt välja måltid från Partnerns à la carte-meny.

Observera att enligt svensk lagstiftning är försäljning av alkoholhaltiga drycker till personer under 18 år förbjuden. Tjänster som innehåller alkoholhaltiga drycker kommer inte att vara tillgängliga för personer under 18 år. Överdriven konsumtion av alkohol är skadlig för din hälsa. Alkohol bör konsumeras med måtta.

Artikel 2.2: Giltighetstid för Upplevelsepresenter

Upplevelsepresenter kan ha olika giltighetstider beroende på temat och den kategori de tillhör.

Giltighetstiden anges direkt på Upplevelsepresenten. Mottagaren kan alltid kontrollera Upplevelsepresentens giltighetstid genom att klicka på "Jag har en Smartbox" på Webbplatsen eller genom att kontakta Smartbox.

Smartbox förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra listan över Upplevelsepresenter eller upphöra med försäljning av dessa efter eget gottfinnande och när om helst.

Om en Upplevelsepresent upphör att erbjudas före utgången av dess giltighetsdatum, kommer Smartbox att föreslå ett nytt alternativ för Mottagaren.

S’agissant des Coffrets Cadeaux ou E-Coffrets commercialisés depuis le 1er octobre 2016, ceux-ci ont une durée de validité de 2 ans à compter de leur date d’achat.

Pour plus de précisions sur ces modalités d’échange, veuillez-vous reporter à l’Article 2.3 ci-dessous.

Artikel 2.2.1: Kollektioner före oktober 2014

Dessa presentboxar är giltiga till och med det datum som finns angivet på presentboxen.

För mer information om bytesvillkoren, se artikel 2.3 nedan.

Artikel 2.2.2: Kollektioner med obegränsad giltighetstid

Gäller de Presentboxar och E-smartboxar som såldes fram till augusti 2015 där följande meddelanden finns angivna:

Presentboxarna har obegränsad giltighetstid.

Värdebeviset kan utnyttjas hos Partner åtminstone fram till det datum som anges på baksidan av Presentboxen eller E-smartboxen. Efter detta datum kommer Värdebeviset fortfarande vara giltigt för de Tjänster som inbegrips i Presentboxen eller E-smartboxen, förutsatt att Tjänsterna fortfarande erbjuds till samma pris. Värdebeviset kan också bytas avgiftsfritt och utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i artikel 2.3 nedan.

Obs: Bestämmelserna gällande elektronisk lagring av uppgifter ger Smartbox rätten att, åtta år efter utlöpsdatum för de Tjänster som ingår i Presentboxarna/E-smartboxarna, radera alla koder för värdebevis och värdebevis kopplade till en Presentbox/E-smartbox från sina databaser. Ett Värdebevis kan fortfarande bytas även om uppgifterna har raderats, under förutsättning att det ursprungliga Värdebeviset skickas till kundservice med post tillsammans med en begäran om byte.

För information om bytesvillkor för Presentboxar och E-smartboxar med obegränsad giltighetstid, ombeds Mottagaren konsultera de försäljningsvillkor som gällde vid tidpunkten för inköp på Webbplatsen genom att klicka på "Allmänna villkor" och "Allmänna försäljningsvillkor".

Artikel 2.2.3: Kollektioner från september 2015 till augusti 2019

Gäller de Presentboxar/E-smartboxar som såldes sedan 1 augusti 2015 där följande meddelanden finns angivna:

Dessa Presentboxar/E-smartboxar har en giltighetstid på två år från inköpsdatumet.

För ytterligare information om bytesvillkoren, se artikel 2.3 nedan.

Vissa specifika Upplevelsepresenter kan ha en annan giltighetstid. Denna anges i så fall på baksidan av boxen och/eller på webbsidan för Upplevelsepresenten i fråga.

Artikel 2.2.4: Kollektionen kommer ut i handeln den 1 september 2019

Det här är de presentboxar/e-smartboxar som kommer att finnas i handeln från och med den 1 september 2019 och som innehåller följande information:

Dessa presentboxar/e-smartboxar är giltiga i två år räknat från inköpsdatumet.

Vissa specifika Upplevelsepresenter kan ha en annan giltighetstid. Denna anges i så fall på baksidan av boxen och/eller på webbsidan för Upplevelsepresenten i fråga.

Artikel 2.2.5: Kollektion som erbjuds från och med den 1 september 2020

Från och med den 1 september 2020 kommer giltighetstiden för Upplevelsepresenterna att anges på varje box och/eller på webbsidan för produkterna i fråga samt i varje eventuellt tillhörande meddelande.

Artikel 2.3: Villkor för byten av upplevelsepresenter

En upplevelsepresent kan ersättas med en annan upplevelsepresent först efter att utbytesproceduren nedan har slutförts.

För mer information om de bytesvillkor som gäller för en viss upplevelsepresent kan mottagen läsa de allmänna säljvillkor som gäller vid köptillfället. Villkoren finns att läsa på webbplatsen – klicka på fliken ”Juridisk information”.

Under alla omständigheter gäller sådana byten endast de upplevelsepresenter vars värdebevis inte redan har använts.

En upplevelsepresent är aldrig återbetalbar, utom i de fall mottagaren utnyttjar sin ångerrätt.

Byten ska alltid göras med utgångspunkt från inköpsvärde E smat på den upplevelsepresent som ska bytas enligt det pris köparen betalade efter eventuella prisavdrag eller rabatter.

Genom bytet får du en ny upplevelsepresent vars giltighetsperiod kommer att vara densamma som den återstående giltighetsperioden för den utbytta upplevelsepresenten. Det är möjligt för mottagaren att utöka giltighetsperioden genom att ”förnya” upplevelsepresenten (se villkoren i artikel 2.4.) enligt följande villkor:

  Upplevelsepresenter Upplevelsepresenter vars utlöpsdatum har passerat för mindre än sex månader sedan
Byte via Webbplatsen Det är möjligt och kostnadsfritt att byta till en E-smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen, inberäknat eventuella prisreduceringar. Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en E-smartbox vars värde motsvarar eller är lägre än inköpsvärdet på boxen, inberäknat eventuella prisreduceringar.
Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 200 kr.
Byte hos någon av Smartbox återförsäljare

En lista över våra återförsäljare finns på
Byte gäller endast Presentboxar i obruten förpackning.
Butikens egna bytesregler gäller.
Om den valda Presentboxen har ett högre värde än den ursprungliga Presentboxen betalas mellanskillnaden direkt i butiken.
Om den valda Presentboxen har ett lägre värde än den utbytta kan flera boxar väljas för att uppnå värdet på den ursprungliga Presentboxen.
Värdebevis kan inte utställas.
Byten kan endast göras online på www.smartbox.se
Byte via kundservice Det är möjligt att byta till en E-smartbox vars värde motsvarar inköpspriset för den Presentbox/E-smartbox som ska bytas, inberäknat eventuella prisreduceringar.
Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 89 kr.
Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en E-smartbox vars värde motsvarar inköpspriset för den presentbox/E-smartbox som ska bytas, inberäknat eventuella prisreduceringar. Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 200 kr.

Det är också möjligt att byta flera upplevelsepresenter mot en enda upplevelsepresent, varvid mottagaren ansvarar för eventuella återstående prisskillnader mellan varorna.

Smartbox erbjuder dessutom mottagaren att, oavsett vilken bytesmetod som väljs och mot en extra avgift på 89kr inklusive moms, byta sin upplevelsepresent mot en (fysisk) presentbox.

Presentkort kan aldrig bytas mot ett annat presentkort. Den kan endast bytas under sin giltighetsperiod mot en e-Smartbox till samma eller ett högre värde (och om tillämpligt mot betalning av mellanskillnaden) som det presentkort som ursprungligen inköptes, eller mot en presentbox (mot betalning av en tilläggsavgift på 89kr inkl. moms.)

I det fall en Upplevelsepresent består av två Presentchecker går det att byta var och en av checkerna för sig. Dock vill Smartbox uppmärksamma Mottagaren på att byte av en av de två Presentcheckerna leder till att de regler som gäller för Upplevelsepresenten ändras i samband med förlängning av de två Presentcheckerna. Se artikel 2.4 för mer information.

Kostnaderna i börserna kan komma att ändras. Mottagaren uppmanas att konsultera webbplatsen för att hitta beloppet på dagen för önskad utbyte.

Dessa växelavgifter är föremål för svenks moms till den tillämpliga kursen som gäller på växlingsdagen.

Artikel 2.4: Förlängningsvillkor

Upplevelsepresenterna kan förlängas obegränsade gånger under den giltighetstiden, såvida inte Tjänsten inte längre saluförs som anges ovan i artikel 2.2.

Vid en förnyelse utgår en avgift om 200 kr inklusive moms för alla upplevelsepresenter som köpts från och med den 1 september 2019. Dessa kostnader kan komma att ändras. Mottagaren har möjlighet att se vilken summa som gäller på dagen för den önskade förnyelsen genom att besöka Smartbox webbplats.

Dessa växelavgifter är föremål för svensk moms till den tillämpliga kursen som gäller på växlingsdagen.

Förövrigt ska med undantag för vissa Upplevelsepresenter i 2018 års kollektion för vilka det specifikt anges "gratis förlängning", kan förlängningen av Upplevelsepresenter vara föremål för en tilläggsavgift, om Upplevelsepresenten som ska förlängas gått upp i pris sedan inköpsdatumet. Kunden eller Mottagaren som önskar förlänga sin Upplevelsepresent måste då betala skillnaden mellan Upplevelsepresentens inköpspris (inklusive inköpsvärdet efter eventuella prisreduceringar) och det nya priset.

Om Kunden eller Mottagaren inte önskar förlänga sin Upplevelsepresent genom att betala denna mellanskillnad, kan han/hon "byta" sin Upplevelsepresent i enlighet med villkoren i artikel 2.3 ovan.

I fråga om Upplevelsepresenter som innehåller två Presentchecker, kommer de två ursprungliga Presentcheckerna att kunna förlängas samtidigt mot endast en förlängningsavgift.

Dock gäller att om minst en Presentcheck används eller byts, kommer var och en av dem att behandlas som en enskild Upplevelsepresent, vilket innebär att förlängningsavgift kommer att tas ut separat för var och en.

Artikel 2.5: Online-reservation av semesterresor och turistpaket

Article 2.5.1 Bokningar and avbokning

Bokning kan göras, beroende på vald Partner, antingen direkt med Partnern eller via Smartbox onlinebokningssystem. För att kunna använda bokningssystemet, ska Mottagaren först ha skapat ett personligt konto där han/hon registrerat koden på sitt Värdebevis.

Information om villkoren för onlinebokning finns på: www.smartbox.com/se/bokningsvillkor/.

Artikel 2.5.2 Paketresor

Den 1 juli 2018 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2302 av de 25 november 2015 om paketresor och relaterade resetjänster (hädanefter "EU-direktivet") i kraft, vilket sannolikt kommer att påverka vissa Tjänster som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

När den av Mottagaren valda Tjänsten inbegriper ett turistpaket, kommer Mottagaren att informeras via Webbplatsen innan bokningsbekräftelsen. Mottagaren får då all tillämplig information i enlighet med EU-direktivets krav.

För frågor om eventuella hälsobestämmelser som gäller för Smartbox turistpaket, hänvisas Mottagaren till webbplatsen www.regeringen.se/uds-reseinformation/ för att ta del av de rekommendationer och skyldigheter som gäller vid hälsorisker i destinationslandet.

För frågor rörande avbokning av turistpaket, överlåtelse eller Smartbox tilläggsförsäkring, hänvisas Mottagaren till de allmänna bokningsvillkoren på www.smartbox.com/se/allmanna-villkor/.

Vad gäller turistpaket, är Smartbox, i egenskap av återförsäljare, automatiskt ansvarigt vid kontraktsbrott och Mottagaren har då möjlighet att kontakta Smartbox och/eller berörd Partner vid missnöje med Tjänstens utförande.

Smartbox ska dock inte hållas ansvarigt vid underlåtenhet eller felaktigt utförande av hela eller delar av Tjänsten som, helt eller delvis, kan hänföras till Mottagaren eller till force majeure.

Avsnitt 3 – Allmänna bestämmelser i försäljningsvillkoren (online och i butiker) och användarvillkoren

Artikel 3.1: Kundservice – reklamationer

Alla andra förfrågningar om upplysningar och förtydliganden som gäller köpet, återbetalningar, byten eller hur Upplevelsepresenterna används ska skickas till Smartbox:

 • via post till Smartbox Group Ltd – Customer Service – Joyce’s Court, Block A, Talbot St, D01 FV59, Irland; eller
 • via vår Webbplats under "Kontakta oss".

Artikel 3.2: Lagefterlevnad och dolda fel-skydd

Inom ramen för leverans av Upplevelsepresenter, ansvarar Smartbox för regelefterlevnad och dolda fel.

Inom ramen för Tjänsternas utförande, agerar Smartbox som förmedlare genom att erbjuda Mottagaren Upplevelsepresenter ur vilka Mottagaren kan välja en Tjänst att utnyttja. Smartbox ansvar är därför begränsat till statusen som förmedlare, och Partnern är ensam ansvarig för att Tjänsterna tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt, med undantag för turistpaket.

Inga distributörer, exempelvis stormarknader, som säljer upplevelsepresenter på uppdrag av och i Smartbox namn, kunna hållas ansvariga för någon tjänsts genomförande.

Inom ramen för lagefterlevnad och dolda fel-skydd, påminns Kunden och Mottagaren om att de omfattas av följande lagstadgade garantier:

Lagefterlevnad:

Om produkterna eller tjänsterna inte överensstämmer (t.ex. om de inte motsvarar beskrivningen på webbplatsen eller i beställningen) kan Kunden/Mottagaren inom en period om tre år från utfärdandet av Upplevelsepresenten kontakta:

 • - För Upplevelsepresenter: Smartbox kundservice via e-post (under "Kontakta oss" smartbox.com/contacts/) och uppge sina personuppgifter (för- och efternamn), ordernummer (t.ex.: SSECOF15021659064), numret på Upplevelsepresenten, värdebevisnumret samt bekräftelsekoden (de tre siffrorna längst ned till höger på Värdebeviset). I mån av tillgänglighet kommer Smartbox att ersätta den berörda Upplevelsepresenten. Om Smartbox inte kan ersätta Upplevelsepresenten inom trettio dagar kan Kunden:
 • - begära fullständig återbetalning av Upplevelsepresenten, eller;
 • - behålla Upplevelsepresenten och begära en rabatt på priset, vilket fastställas från fall till fall.

Kunden har ingen bevisningsskyldighet vad gäller Upplevelsepresentens bristande efterlevnad under tre år efter leveransen, förutsatt att Kunden kan uppvisa en handling som styrker köpet.

- För Tjänster: Mottagaren ska kontakta den berörda Upplevelsearrangören direkt, vilken är ensam ansvarig för att Tjänsterna tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt, med undantag för turistpaket.

Denna lagefterlevnad gäller oberoende av eventuell köpgaranti som tecknats eller produktens art.

Dolda fel-skydd:

Om Upplevelsepresenten visar sig innehålla dolda fel, är Smartbox skyldig att gottgöra dessa fel. Kunden har då rätt att välja mellan att annullera köpet eller en prisnedsättning.

Om Upplevelsepresenten ersätts eller återbetalas inom ramen av dessa garantier, täcker Smartbox kostnaderna för att skicka Upplevelsepresenten.

Artikel 3.3: Skydd av personuppgifter

Artikel 3.3.1 Dataskydd

Smartbox samlar in och behandlar vissa personuppgifter från och om Användare, Kunder och Mottagare. Personuppgifterna samlas in via Webbplatsen och genom försäljningen av Upplevelsepresenter. För mer information om hur Smartbox hanterar personuppgifter se www.smartbox.com/se/dataskyddslagar/.

Artikel 3.3.2 – Cookies

För mer information om användningen av cookies hänvisas Användaren, Kunden och Mottagaren till Smartbox cookiepolicy på www.smartbox.com/se/cookie/.

Artikel 3.4: Immaterialrätt

Upplevelsepresenterna och Webbplatsen är immateriella rättigheter tillhörande Smartbox eller dess licenstagare. Dessa innefattar även, men är inte begränsade till, upphovsrätt, varumärken, information om teknik och andra äganderättigheter, och kan tillhandahållas i form av text, fotografier, bilder, ikoner, logotyper samt nedladdningar av ljud och video, länkar eller källkoder ("Smartbox immateriella egendom"). Smartbox äger rättigheterna till Smartbox immateriella egendom och förbehåller alla rättigheter till densamma.

Det är strängt förbjudet att, oavsett form eller tillvägagångssätt, kopiera, framställa, ändra, överföra, publicera, eller bearbeta, eller på något som helst sätt utnyttja Smartbox immateriella egendom, i sin helhet eller delvis, utan Smartbox skriftliga tillstånd.

Alla material som utgör eller är tillgängliga via Webbplatsen eller Upplevelsepresenterna, inklusive Smartbox immateriella egendom, är Smartbox, Smartbox partners eller de ursprungliga upphovsmännens exklusiva egendom och omfattas av immaterialrättsligt skydd.

Genom att besöka Webbplatsen beviljas Användaren, Kunden och Mottagaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig och begränsad licens att använda Webbplatsens innehåll endast för personligt bruk.

Dokument som publiceras på Webbplatsen får därför endast återges i informationssyfte och för personligt bruk.

Det är strängt förbjudet att, oavsett form eller tillvägagångssätt, för andra ändamål än privat bruk och i synnerhet i kommersiella syften, kopiera, bearbeta, ändra, sälja, distribuera, återanvända, vidarebefordra, publicera, ladda ned eller på annat sätt använda Webbplatsen, Smartbox immateriella egendom eller någon av Webbplatsens beståndsdelar som tillhör Smartbox eller tredje part, utan skriftligt tillstånd från Smartbox eller tredje part.

Artikel 3.5: Uppdelning av avtal

Det faktum att Smartbox inte gör gällande någon av paragraferna i dessa Allmänna villkor ska inte tolkas som att Smartbox avstår från sin rätt att göra gällande vilken som helst av dessa villkor.

I det fall en av paragraferna i Försäljningsvillkoren och/eller Användarvillkoren skulle anses vara ogiltig ska övriga paragrafer i dessa villkor fortsätta att gälla.

Artikel 3.6: Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska reglera dessa Allmänna villkor och det avtal som slöts vid beställningen av en Upplevelsepresent vid alla former av rättstvister, med avseende på giltighet, tolkning, verkställande och uppsägning. Vid tvister åtar sig Parterna att i god tro söka en vänskaplig lösning inom trettio dagar, innan de vidtar rättsliga åtgärder. Klagomål görs först skriftligen till Smartbox kundservice genom att fylla i formuläret på Webbplatsen eller genom att kontakta Smartbox, med styrkande handlingar, på följande adress: Smartbox Group Limited – Customer Service – Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Irland.

Kunden och Mottagaren har även möjlighet att vända sig till EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

Om inget godtagbart avtal kan nås, ska tvisten lösas i domstolen på den ort där Kunden eller Mottagaren har sin hemvist.


Allmänna användar- och försäljningsvillkor fram till 31/8 2020
Allmänna användar- och försäljningsvillkor fram till 4/1 2021