SMARTBOX - INTEGRITETSSKYDDSPOLICY FÖR WEBBPLATS


1. VAD EN INTEGRITETSSKYDDSPOLICY ÄR

 • 1.1 Webbplatsen (hädanefter ”webbplatsen”) www.smartbox.se se drivs av Smartbox Group Limited of Joyce's Court, Joyce's Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Irland (hädanefter “vi”, “oss”, “vår”, “Smartbox”). Denna integritetsskyddspolicy (hädanefter “policyn”) tillsammans med webbplatsens användarvillkor (hädanefter “villkoren”) och Cookies Policy anger i vilken utsträckning varje typ av information och personuppgifter som vi samlar in från kunder, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av webbplatsen. Denna policy gäller för webbplatsen, alla tjänster som Smartbox erbjuder via webbplatsen, de mobila apparna och andra sätt som är förbundna med den (såsom kontakter med vårt kundserviceteam). Den information som du lämnar kommer att behållas av oss i egenskap av personuppgiftsansvariga.

 • 1.2 Följande visar vår praxis för insamling och spridning av information som har samband med webbplatsen. För att du ska vara helt införstådd med dina rättigheter uppmuntrar vi dig att läsa denna policy och titta i våra villkor. Varje gång du använder webbplatsen kommer du att vara bunden av den för tiden gällande policyn och du bör gå igenom den varje gång du använder webbplatsen.

 • 1.3 Smartbox förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy, antingen helt eller delvis, i enlighet med avsnitt 10.

2. BEKRÄFTELSE AV DENNA POLICY

 • 2.1 Genom att använda webbplatsen bekräftar du denna policy. Om du inte samtycker till något inslag i denna policy, måste du upphöra att använda webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i enlighet med avsnitt 10 i denna policy.

3. PERSONUPPGIFTER SOM SMARTBOX SAMLAR IN OM DIG

 • 3.1 Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter från dig:

 • Uppgiftskategori Information som samlas in och behandlas
  Webbläsningsinformation När du använder webbplatsen eller tjänster som har anknytning till webbplatsen, kommer Google Analytics och Smartbox att samla in information från dig. Denna omfattar:
  • • Automatiskt insamlad information: Vissa både personliga och icke-personliga uppgifter erhålls automatiskt och samlas ibland in från dig/din enhet när du besöker webbplatsen. Vi tar emot och samlar in namnet på domänen och värddatorn varifrån du fick åtkomst till internet, IP-adressen för den dator du använder, webbläsarprogrammet du använder och ditt operativsystem samt datum och tidpunkt för ditt besök på webbplatsen.
  • • Information som samlas in via webbplatsen (cookies): Av samma anledning som vi hämtar och behandlar automatiskt insamlad information, använder vi cookies för att förse dig med en bättre och mer anpassad användar- och köpupplevelse på webbplatsen. För mer information, se vår Cookies Policy.
  • • Annan information som samlas in via webbplatsen: För att hjälpa oss att se hur pass effektiva vissa av våra e-postkampanjer är, kan Smartbox komma att använda teknik som läser av ”meddelandeformat” och ”öppnat meddelande”. Båda förfaringssätten kräver användning av en särskild teknik. För mer information, se vår Cookies Policy.
  • • Om du surfar med Smartbox appar, kan du välja att aktivera Smartbox för att se var du just då befinner dig eller för att bevilja åtkomst till dina kontaktuppgifter. Detta hjälper oss att förse dig med bästa möjliga service och upplevelse (till exempel för att hitta de restauranger eller sevärdheter som ligger närmast där du befinner dig eller andra rekommendationer).
 • 3.2 Du kan välja att förse oss med följande personuppgifter:

 • När du använder webbplatsen, tar vi emot och samlar in viss information om dig samt dina personuppgifter, vilket kallas “personliga kunduppgifter”. Vilka personliga kunduppgifter vi tar emot och samlar in beror på vad du gör när du besöker webbplatsen. Vi kan komma att samla in och behandla följande personliga kunduppgifter om dig:

  Uppgiftskategori Uppgifter som samlas in och behandlas
  Uppgifter som du tillhandahåller
  • • Uppgifter som du tillhandahåller oss när du skapar ett kundkonto och sedan använder webbplatsen, begagnar dig av våra tjänster, köper våra presentboxar eller verifierar våra presentboxars giltighet. Dessa uppgifter kan omfatta namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, betalkortsinformation och eventuella preferenser (såsom måltidspreferenser och begränsad rörlighet) du har för din resa.
  • • Om du väljer att skriva till oss via webbplatsen, kommer vi att spara denna korrespondens så länge som det behövs för att hantera frågan. Se vårt avsnitt om Hur länge vi bevarar dina uppgifter för mer information om hur länge vi bevarar dessa uppgifter.
  • • Om du väljer att löpa en presentbox eller e-box på webbplatsen för en tredje part, kan du komma att behöva lämna information om mottagaren till oss under det att du beställer och/eller reserverar. Under dessa omständigheter är det ditt ansvar att se till att mottagaren eller mottagarna inte motsätter sig att du lämnar deras personuppgifter för de syften som anges i denna policy.
  • • I researchsyfte kan vi även komma att be dig att fylla i enkäter vid olika tidpunkter, men du behöver dock inte besvara dem och du kan välja att inte få sådana enkäter.
  CV-uppgifter
  • • Du kan komma att välja att ge oss ytterligare upplysningar om dig, såsom namn, kön, adress, e-postadress, universitetsutbildning, yrkeskvalifikationer, tidigare anställningar, lön och andra uppgifter om du söker vakanta tjänster som annonseras på webbplatsen, genom att skicka in en jobbansökan via webbplatsen.
  • • Om du lämnar denna information till oss kommer vi att hålla kvar den i ett register så länge som det behövs för att behandla och hantera din ansökan (se vårt avsnitt om Hur länge vi bevarar dina uppgifter för mer information).

4. HUR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

 • 4.1 I följande tabell beskrivs den rättsliga grunden för (hädanefter “rättslig grund”) och anledningarna till (hädanefter “syften”) att vi behandlar dina personuppgifter:
Rättslig grund Syfte(n)
Avtal
Det är nödvändigt att behandla dessa personuppgifter för att kunna ingå och fullfölja vårt avtal med dig gällande din användning av webbplatsen i enlighet med beskrivningen i villkoren
Åtkomst till webbplatsen
 • • För att förse dig med åtkomst till webbplatsen och göra det möjligt för dig att använda den.
Hantering av dina beställningar och begäranden
 • • För att förse dig med information, service och presentboxar som du begär av oss samt för att ta hand om beställningar som görs via webbplatsen.
 • • För att registrera, behandla och genomföra dina beställningar och/eller reservationer.
 • • För att hantera ditt kundkonto och/eller mottagarkonto.
 • • För att förhindra bedräglig användning av presentkort.
Samtycke Marknadsföring
 • • För att förse dig med information om Smartbox tjänster som kan intressera dig i det fall du har samtyckt till att ta emot sådan marknadsföring eller är en befintlig kund.
 • • För att tredje part/Smartbox ska kunna förse dig med information om produkter och/eller tjänster från tredje part i det fall du har samtyckt till att ta emot sådan marknadsföring.
Berättigade intressen

Uppgifter behandlas på dessa grunder när vi har ett berättigat intresse i att behandla uppgifter som inte inkräktar på dina fri- och rättigheter.

Vi kommer att samla in och behandla personuppgifter i syfte att förbättra och ha en översyn över hur pass effektiv webbplatsen är samt för att öka din användarupplevelse.

Om du gör ett köp från webbplatsen eller löser ut en present, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar eller begäranden som du gör vad gäller webbplatsen samt för att skicka frivilliga uppgraderingar eller påminnelser i samband med en produkt som du har köpt eller löst ut eller i samband med andra liknande produkter.

Förbättring av webbplatsens funktioner och effektivitet
 • • För att sörja för, förbättra, testa och ha översyn över webbplatsens effektivitet.
 • • För att genomföra mätningar såsom av totala antalet besökare, trafikuppgifter och demografiska mönster.
 • • För att se till att webbplatsens innehåll presenteras så effektivt som möjligt för dig och för att förbättra din användarupplevelse.
Svar på frågor och klagomål
 • • För att behandla och svara på förfrågningar, begäranden och klagomål som du kan komma att lämna till oss via webbplatsen eller vår kundtjänst.
 • • För att svara på och hantera begäranden som du eller din bokade arrangör har gjort.
 • • Om du inte har slutfört en vistelsereservation online kan vi komma att skicka dig en påminnelse om att slutföra den.
 • • För att få dina synpunkter på webbplatsen och våra tjänster.
Meddelanden om förändringar
 • • För att meddela dig om förändringar på webbplatsen och/eller av våra tjänster.
Marknadsföring per post

För att skicka dig marknadsföringsinformation per post såvida du inte har invänt mot detta under insamlingen av dina uppgifter (vi ber dig notera att du kan vägra att ta emot sådan marknadsföringsinformation genom att kontakta DPO@smartbox.com).

Om du använder webbplatsen för att söka en tjänst hos Smartbox, kommer vi att behandla och svara på ditt CV och/eller den jobbansökan som du lämnar till Smartbox och skicka dig information. Marknadsföring och kommunikation via e-post
 • • För att skicka priser efter dragningar som du har deltagit i och vunnit.
 • • För att påminna dig om utlöpsdatumet för en present som du har registrerat.
 • • För att meddela dig om möjliga uppgraderingar för en bokning som du har gjort.
 • • För att kontakta dig en tid efter att du ha köpt en present, antingen för att få din feedback eller för att marknadsföra andra presenter som kan vara av intresse för dig.
 • • För att skicka dig frågeformulär eller uppmana dig att lämna en kommentar om din upplevelse med Smartbox eller arrangören.
Samtalsbevakning
 • • Om du ringer till vår kundtjänst kommer Smartbox att använda numret för att ansluta det till ditt kundregister. Detta kan hjälpa till att spara tid för både dig och kundtjänstens personal. Vår kundtjänst kan ändå komma att be om autentisering, vilket säkerställer att dina personuppgifter hålls hemliga.
 • • Under samtal med vår kundtjänst kan samtalet bli lyssnat på i realtid eller inspelat för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte, vilket inbegriper att inspelningarna kan användas för hantering av fordringar och för att spåra bedrägerier. Inspelningarna bevaras under en begränsad tid och raderas automatiskt, såvida inte Smartbox har ett berättigat intresse i att spara sådana inspelningar under en längre period, däribland för bedrägeriutredningar och i rättsliga syften.
Svar på jobbansökningar
 • • För att behandla och svara på jobbansökningar som du kan komma att skicka till oss via webbplatsen.

Rättsliga syften
 • • Slutligen kan vi i vissa fall behöva använda dina uppgifter för att hantera och lösa rättsliga tvister, för lagstadgade undersökningar och kravuppfyllnad, för att göra användarvillkoren för Smartbox reservationstjänst online gällande eller för att uppfylla lagenliga krav från rättsvårdande myndigheter.

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

 • 5.1 Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till andra medlemmar i vår koncern, vilket betyder våra dotterbolag, vårt huvudbolag och dettas dotterbolag (hädanefter “Smartbox-koncernen”) som bidrar med en del av de tjänster och produkter som tillhandahålls via webbplatsen.
 • 5.2 Vi kommer bara att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter utanför Smartbox-koncernen i följande fall:
Mottagare Syfte(n)
Upplevelsearrangörerna för Smartbox presenter
 • • För att bekräfta din registrering.
 • • Relevanta uppgifter som du har uppgett lämnar Smartbox över till den arrangör som tillhandahåller din upplevelse för att arrangören ska kunna förse dig med denna. Dessa kommer att bestå av ditt namn och dina kontaktuppgifter samt eventuella preferenser som du har framfört.
 • • Gällande tvister i samband med reservationer kan vi vid behov komma att förse arrangören med information om reservationsprocessen. Detta kan omfatta en kopia av bekräftelsen på din reservation som bevis för att reservationen faktiskt gjorts.
 • • För att förse dig med lämplig och effektiv support.
 • • För att skicka dig material i form av reklam eller direktmarknadsföring (i de fall då du uttryckligen gett ditt medgivande till att motta sådant material från tredjepartsarrangörer).
 • • För att verifiera giltigheten gällande Smartbox presentboxar som köpts via webbplatsen.
*VIKTIGT*- Vi ber dig notera att vi inte lämnar ut dina bankuppgifter, uppgifter om insättningar eller identifikationsdokumentation till dessa mottagare.
Smartbox underleverantörer och tjänsteleverantörer
 • • För att bistå Smartbox i att tillhandahålla de produkter, tjänster och presentboxar som erbjuds via webbplatsen.
 • • För syften gällande logistik och IT-tjänster.
 • • För att skicka dig enkäter eller undersökningar om kundtillfredsställelse som kommer att vara anonyma, för statistiska ändamål i syfte att förbättra din upplevelse på webbplatsen.
Tillsynsmyndigheter, rättsvårdande myndigheter, offentliga organ och tredjepartsföretag
 • • För att uppfylla varje gällande rättslig skyldighet, rättsligt avgörande, stämning, husrannsakan och varje annan rättslig eller lagstadgad skyldighet eller begäran som Smartbox är underställd.
 • • För att skydda Smartbox, våra kunders eller andras rättigheter, ägodelar eller säkerhet. Detta inbegriper utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier och minska kreditrisk.
 • • För att hävda eller tillämpa villkoren eller andra överenskommelser eller att undersöka eventuella överträdelser.
Eventuella säljare eller köpare av affärstillgångar
 • • För att underlätta en tredje parts förvärv av Smartbox.
 • • För att underlätta en tredje parts förvärv av en betydande andel av eller väsentligen alla Smartbox tillgångar.

6. LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 • 6.1 Dina personuppgifter kan komma att lagras och överföras inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (hädanefter “EES”). Vi överför bara dina personuppgifter utanför EES i de fall där EU-kommissionen har fastställt att tredjelandet i fråga upprätthåller en lämplig skyddsnivå i linje med EU:s uppgiftsskyddsstandarder eller där lämpliga skyddsåtgärder införts för att skydda dina personuppgifter. Om du vill veta mer om de lämpliga skyddsåtgärder som vi har infört för att styra överföringen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss påDPO@smartbox.com.

 • 6.2 Dessvärre är informationsöverföringen via internet inte helt säker. Även om vi alltid kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för några uppgifter som du skickar till oss. Varje överföring sker på din egen risk. Så snart vi har fått dina uppgifter kommer vi att sträva efter att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

7. LÄNKAR

 • 7.1 På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser (“länkade webbplatser”). Smartbox ansvarar inte för de länkade webbplatsernas policyer och förfaranden för integritetsskydd. Denna policy gäller bara för information som samlats in på webbplatsen. När du går in på en länkad webbplats bör du läsa integritetsskyddspolicyn som är publicerad på webbplatsen i fråga. Villkoren i vår policy gäller inte på länkade webbplatser. Vi ber dig att titta på dessa policyer innan du lämnar ut personuppgifter till länkade webbplatser.
 • 7.2 Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter uteslutande för att underlätta det för dig och i informationssyfte. Vi tar inget ansvar i samband med någon länkad webbplats eller för något avtal som ingåtts med eller genom en länkad webbplats. Vi har ingen kontroll över innehållet på de webbplatserna eller resurserna och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dessa länkade webbplatser.

8. HUR LÄNGE VI BEVARAR DINA PERSONUPPGIFTER

 • 8.1 Vanligtvis förväntas vi behålla dina personuppgifter i tre år från och med det sista datum då vi haft kontakt med dig eller, om du ingår ett avtal med oss, i tre år efter att vårt kontrakt löpt ut eller efter att du slutat som anställd vid Smartbox.
 • 8.2 Vi lagrar inte betalningsinformation som du har lämnat för att betala för en present eller en uppgradering.
 • 8.3 Om du lämnar kontoinformation så att vi kan överföra pengar till dig, kommer vi att lagra dessa uppgifter som en del av ditt register, men de kommer endast att användas för att skicka pengar till dig.
 • 8.4 Vi ber dig notera att under vissa omständigheter kan vi komma att behålla dina uppgifter under en längre period, till exempel om vi behandlar en pågående fordring eller i god tro förväntar oss att lagen eller en tillsynsmyndighet kan komma att förvänta sig eller kräva av oss att vi bevarar dina uppgifter eller om vi har ett berättigat intresse i att bevara dina uppgifter och där detta inte inkräktar på dina fri- och rättigheter.

9. DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTNYTTJAR DEM

 • 9.1 Tabellen nedan redogör för de rättigheter du har att vända dig till oss med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

  Rättighet Vidare information
  Rätt till tillgång Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Vi kommer endast att fakturera dig för en sådan begäran om vi känner att denna inte är berättigad eller att den är överdriven.
  Rätt till rättelse Du har rätt att begära att vi ändrar eventuellt felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
  Rätt till radering

  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om:

  1. dina personuppgifter inte längre behövs i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades av oss,

  2. du återkallar ditt medgivande och ingen annan rättslig grund tillåter oss att behandla dina personuppgifter,

  3. du invänder mot behandlingen och det inte finns några tvingande rättsliga skäl för denna,

  4. dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller

  5. dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla ett rättsligt krav.

  Vi kan komma att inte kunna fullfölja en begäran om vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller i samband med rättsliga förfaranden eller för utövande av yttrande- eller informationsfriheten.

  Rätt till inskränkning av behandling

  Du har rätt att begära att vi inskränker behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  (1) Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter,

  (2) om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter,

  (3) om vi inte längre behöver dina personuppgifter i behandlingssyfte, men du behöver uppgifterna i samband med ett rättsanspråk eller

  (4) om du har gjort invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter i avvaktan på ett klargörande huruvida våra berättigade intressen åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller i samband med rättsliga förfaranden.

  Om du utnyttjar denna rättighet kan vi komma att endast lagra dina personuppgifter. Vi kan komma att inte behandla uppgifterna vidare såvida du inte samtycker till det eller såvida inte behandlingen är nödvändig i samband med ett rättsanspråk eller för att skydda någon annan privatperson eller juridisk person eller på grund av ett betydande allmänintresse. Vi kommer att meddela dig innan inskränkningarna i behandlingen upphävs.

  Rätt att flytta uppgifter

  Du kan begära att vi förser dig med dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsbart format och du kan begära att vi överför dem direkt till en annan personuppgiftsansvarig där detta är tekniskt genomförbart.

  Denna rätt kan endast utövas om:

  • (1) vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller där det är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal med dig och
  • (2) behandlingen är automatiserad.
  Rätt till invändningar
  • Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall vi behandlar dessa med våra berättigade intressen som rättslig grund.
  • Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för syften som gäller direktmarknadsföring.
 • 9.2 Du kan utnyttja alla dessa rättigheter genom att skicka en begäran till DPO@smartbox.com.

 • Du har rätt att framföra ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i vår jurisdiktion vad gäller vår behandling av dina personuppgifter, genom att kontakta den irländska dataskyddsombudsmannen (Data Protection Commissioner). Alternativt kan du framföra ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet. Alla uppgifter om hur du gör detta kan fås i avsnittet om klagomål på den irländska dataskyddskommissionens webbplats: https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm och kontaktuppgifterna för inkommande med klagomål är följande:

  Office of the Data Protection Commissioner
  Canal House
  Station Road
  Portarlington
  County Laois
  R32AP23
  Ireland

  Telefon: +353 57 868 4800 / +353 761 104 800
  Lokalsamtal: 1890 25 22 31
  E-post: info@dataprotection.ie
  Fax: +353 57 868 4757

  Datainspektionen
  Drottninggatan 29, 5th floor
  Stockholm

  Telefon: +46 8 657 61 00
  Lokalsamtal:
  E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
  Fax:

10. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

 • 10.1 Om vi gör ändringar i denna policy, helt eller delvis, kommer dessa att läggas ut på denna sida och i tillämpliga fall meddelas dig via e-post eller när du använder webbplatsen. Den nya policyn kan komma att visas på skärmen och du kan komma att uppmanas att läsa och godkänna den för att kunna fortsätta att använda webbplatsen.
 • 10.2 Om vi vid något tillfälle beslutar att använda dina personuppgifter på ett sätt som markant avviker från vad som står i denna policy eller från hur det i övrigt meddelades dig vid tiden då de samlades in, kommer vi att meddela dig detta via e-post och du kommer att kunna välja huruvida du vill eller inte vill att vi använder dina personuppgifter på det nya sättet.