ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

INLEDNING

 • Definitioner

Termerna som definieras nedanför, och som börjar med stor bokstav, både i plural och singular, har följande betydelser i dessa bokningsvillkor:

Applikation och/eller Smartbox Mobilapplikation (hädanefter ”appen”): innefattar Smartbox mjukvaruapplikation som publiceras och tillhandahålls av Smartbox, vilken ger tillgång till Tjänster och som är tillgänglig gratis i Apples ”App Store” och i Googles ”Google Play Store”, och som Mottagaren kan ladda ner på sin Apple iOS- eller Android-enhet. Applikationen innefattar också Innehåll, mjukvaran, programmen, verktygen (programmering, navigering osv.), databaserna, operativsystemen, dokumentationen och alla andra inkluderade element och tjänster, uppdateringar och nya versioner av Applikationen från Smartbox.

Mottagare: innebär den person som använder upplevelsepresenten, som reserverar den valda Upplevelse och som kommer att utnyttja Upplevelsen.

Upplevelsepresent: Upplevelsepresenter publiceras och marknadsförs av Smartbox och låter Mottagaren få tillgång till en Upplevelse efter eget val från listan över tillgängliga Partner som finns på Webbsidan.

Upplevelsepresenter kommer i flera format: ”Presentboxen”, ”E-boxen”, ”Presentkort”, ”Webberbjudanden”, liksom ”Unika Upplevelser”:

Upplevelsepresenter åtföljs alltid av ett Värdebevis (se definition nedan).

Listan över Partners och Upplevelser för Upplevelsepresenterna kan tillgås direkt på Webbsidan.

Värdebevis kan komma:

 • i fysisk form med Presentboxen, Presentkortet eller Webberbjudande-versionen av ”Presentboxen”;
 • i elektronisk form med E-boxen, Webberbjudande-versionen av ”Presentboxen” och Unika Upplevelser.

Värdebeviset har aldrig något värde i sig och används för att ta del av den valda Upplevelsen i utbyte mot Värdebeviset.

Personuppgifter: här avses all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person (efternamn, förnamn, e-postadress etc.).

Upplevelse: innebär en vistelse, ett resepaket, eller någon av de tjänster som kan beskrivas som ”resetjänster”, i betydelsen ett paket som tillhandahålls av Partner till Mottagaren, och som är föremål för Partnerns tillgänglighet på de datum som valts av Mottagaren.

Turistpaket: betyder, i enlighet med Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från den 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag, en kombination av minst två av de följande komponenterna, arrangerade i förväg av arrangören när de såldes, eller erbjuden till försäljning inkluderat i priset, och när tjänsten täcker en period längre än tjugofyra timmar eller inkluderar övernattningsboende:

 • o Transport
 • o Logi
 • o Andra turisttjänster, som inte hör till transport eller logi, och som utgör en signifikant del av paketet.

Partner: refererar till den leverantör som listas hos Smartbox och som levererar Upplevelsen till Mottagaren.

Parter: refererar till Mottagaren och/eller Smartbox.
Smartbox Group Ltd eller Smartbox: ett irländskt företag med ett registrerat kontor på adressen Joyce's Court, Joyce's Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Irland, med registreringsnummer 463103, levererar och marknadsför Upplevelsepresenter till förmån för sina partners som tillhandahåller tjänsterna som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

Webbsida: innebär Smartbox-webbsidan som kan nås via den här webbadressen: www.smartbox.se/.

 • De Allmänna Bokningsvillkorens syfte och omfattning

Smartbox agerar som en mellanhand och offentliggör Upplevelsepresenter till förmån för sina Partner som tillhandahåller tjänsterna som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

Genom Mottagarens Medlemskonto och Applikationen erbjuder Smartbox en mellanhandsplattform som tillåter Partner att publicera tillgängliga datum för de föreslagna Upplevelserna, genom vilken Mottagaren kan organisera, planera och boka en Upplevelse hos en av de tillgängliga Partnerna, liksom även ytterligare övernattningar och/eller logi.

Dessa Allmänna Bokningsvillkor ämnar klargöra regler och villkor för tillgång och användning av bokningsplattformen, direkt av Mottagaren i Medlemskontot eller genom kundtjänst, för att boka en av de Upplevelser som erbjuds av en av våra Partners.

Villkoren gäller alla vistelser och bokningar som gjorts på Medlemskontot eller genom kundtjänst, Webbsidan eller Applikationen

Upplevelser som inte har bokats via Webbsidan eller Applikationen eller genom kundstjänst, och bokats direkt hos Partner, kommer att vara föremål för Partnerns Allmänna Bokningsvillkor.

De kan ändras utan notifiering, och enbart de Allmänna Bokningsvillkoren på dagen för bokningen kommer att gälla. Mottagaren bekräftar förmågan att ingå kontrakt och garanterar ärligheten och korrektheten i den information som tillhandahålls av denne eller någon tredje part som använder Värdebeviset för plattformsbokning. Genom att boka en Upplevelse genom Webbsidan eller via Kundtjänst bekräftar Mottagaren att hen har läst och accepterat dessa Allmänna Bokningsvillkor.

De Allmänna Bokningsvillkoren gäller från och med 18 december 2023 och ersätter alla tidigare versioner av dessa villkor.

ARTIKEL 1: BILDANDE AV KONTRAKTET OCH BOKNINGSPROCESS


För att boka en Upplevelse kan Mottagaren göra sin bokning:

 • Endera direkt utan extra kostnad via Internet i Medlemskontot på webbsidan under rubriken ”Jag har en Smartbox”;
 • Eller genom att kontakta Kundtjänst. Du påminns om att bokningar som genomförts av kunden är föremål för en bokningsavgift om 89kr;
 • Eller genom att använda mobilapplikationen.

Bokningen görs enligt följande:

 • Mottagaren registrerar sitt Presentkort genom att klicka på fliken ”Registrera” under rubriken ”Jag har en Smartbox” och genom att ange Presentkortets nummer samt all begärd information;
 • Mottagaren använder sitt Medlemskonto, vilket ger hen möjligheten att välja önskad Upplevelsepresent, registrera ytterligare Upplevelsepresenter, byta ut en av sina Upplevelsepresenter eller ändra sin personliga information och sin inloggningsinformation;
 • Genom att klicka på knappen ”Boka” i informationsfältet på Upplevelsepresenten får Mottagaren tillgång till en sökruta med tillgängliga Partners för den valda Presenten och väljer önskad Partner;
 • Mottagaren erbjuds sedan att välja önskat datum och har även möjligheten att lägga till flera övernattningar och/eller boenden, samt andra aktiviteter som erbjuds av Partnern i Medlemskontot;
 • När Mottagaren väljer datum kan Mottagaren välja mellan flera olika färger i det föreslagna schemat:

o Ljusgrön: visar tillgängliga datum med omedelbar bokningsbekräftelse;
o Gul: visar datum som bör vara tillgängliga, men som kräver bekräftelse från Tjänsteleverantören inom 24 timmar;
o Mörkgrå: ingen bokning möjlig via bokningsplattformen. Bokningsbegäran måste göras direkt till Partnern.
o Ljusgrå: visar datum som inte längre är tillgängliga.

 • Efter att Mottagaren valt önskad Partner och datum kommer Mottagaren till en sammanfattning av bokningen, som sammanfattar de Upplevelser hen kan utnyttja, de valda datumen och antalet människor som kan utnyttja Upplevelsen, Partnerns adress och kontaktinformation samt en länk för att dela kommentarer. Mottagaren kan också välja om hen önskar välja andra tillgängliga datum ifall Partnern nekar bokningsbegäran;
 • Mottagaren måste sedan fylla i begärd information gällande hens identitet och personliga information, och klicka på knappen ”Fortsätt till betalning” eller ”Begär bokning”;
 • Om bokningen måste bekräftas av Partnern kommer Presentkortet att blockeras i väntan på Partnerns bekräftelse eller nekande. I fall av nekande kommer Presentkortet att återaktiveras och Mottagaren får ett e-postmeddelande där bokningsbegäran nekats.

I händelse av att de bestämmelser som anges i Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag är applicerbar på en bokning, kommer Smartbox att skicka motsvarande föravtalsinformation till Mottagaren före online-bokningen av Upplevelsen.

Men eftersom Smartbox enbart agerar som mellanhand för Partner, påminns Mottagaren om att resekontraktet som sluts under bokningen enbart kommer att knyta en Mottagare till Partnern, och att Smartbox aldrig blir en part i ett sådant kontrakt.

Därtill påminns Mottagaren om, angående logi och vistelse, att det är en regel för internationella hotell att man tar rummet i anspråk från 14.00 på ankomstdagen, och lämnar rummet före 12.00 på avresedagen. Ett rum som tas i anspråk före 14.00 eller återlämnas efter 12.00 kan komma att anses vara en ytterligare vistelsenatt. Men Mottagaren uppmanas att ta kontakt med Partner direkt för att ta reda på de specifika regler som gäller.

Angående klassificering av hotell och logi, motsvarar antalet stjärnor som har tillskrivits ett etablissemang i beskrivningen en klassificering som har uttalats av etablissemanget, eller som fastslagits med hänvisning till
Svensk och europeiska standarder.

ARTIKEL 2: PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR


Artikel 2.1: Pris
Upplevelserna till vilka Upplevelsepresenten hänvisar visas utan pris.
Mottagaren kan komma att behöva betala ytterligare kostnader på plats, direkt till vald Partner, särskilt relaterat till turistskatten, närvaro av barn, djur etc., enligt betalningsmetoder som erbjuds av Partnern.

Artikel 2.2: Betalningsvillkor
För att utnyttja den valda Upplevelsen måste Mottagaren ge Värdebeviset till Partnern.

Betalning för ytterligare Upplevelser kan genomföras med kreditkort eller PayPal, enligt följande villkor:

 • Med bank/kreditkort (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express), genom att kortnumret, utgångsdatumet och kontrollnumret på baksidan av kortet anges i för ändamålet avsedda fält. Den totala summan för ytterligare Upplevelser kommer att debiteras från kreditkortet på beställningsdagen. Smartbox förbehåller sig rätten att avbryta hanteringen av bokningen om auktoriseringen för betalningen nekas av Mottagarens bank. Medlemskontot gör det möjligt att skicka bankinformation på ett konfidentiellt och säkert sätt vid beställningar (skyddat av SSL-kryptering).
 • Med Paypal: Mottagaren behöver endast logga in på sitt PayPal-konto om hen har ett, eller skapa ett PayPal-konto genom att följa de steg som anges.

ARTIKEL 3: INGEN ÅNGERRÄTT


Mottagaren meddelas uttryckligen att hen inte kommer att kunna utöva sin avbeställningsrätt avseende: avtal rörande resepaket, kontrakt avseende transport av passagerare, samt tillhandahållande av boende, godstransport, catering eller tjänster som relaterar till nöjesaktiviteter, som måste tillhandahållas vid ett specifikt datum eller period.

Därför är Upplevelserna som bokas på bokningsplattformen enbart föremål för villkoren för avbokning och ändring som redogörs för i dessa Allmänna Bokningsvillkor och ingen ångerrätt kan godkännas.

ARTIKEL 4: BOKNINGSBEVIS/ARKIVERING


Mottagaren meddelas uttryckligen att data som förvaras i Smartbox databaser har bevisvärde avseende utförda bokningar, om det inte förekommer något uppenbart fel som Mottagaren kan bevisa. Data på en dator eller ett elektroniskt medium som förvaras som vanligt är godtagbart och verkställbart bevis på samma villkor och med samma bevisvärde som vilket annat skriftligt dokument som helst som har mottagits och sparats.

ARTIKEL 5: ÄNDRING ELLER AVBOKNING AV BOKNINGEN


“Ändring” innebär en ändring av datum hos samma etablissemang och för samma Upplevelse. Alla andra fall kommer att anses som avbokning.

Artikel 5.1: Otillgänglighet, ändring eller avbokning av bokning av Smartbox eller den valda Partnern
Särskild uppmärksamhet ägnas för att säkerställa att den tillgänglighet som tillhandahållits av Partner är uppdaterad. Men under exceptionella och oundvikliga omständigheter kan Smartbox avboka den bokning som genomförts online via bokningsplattformen, genom att meddela Mottagaren utan otillbörlig försening, före början på Upplevelsen.

Smartbox kommer inte att vara skyldig Mottagaren någon kompensation.

Smartbox kan sedan komma att erbjuda Mottagaren:

 • ett alternativt tillgängligt datum på samma plats som det som ursprungligen valdes;
 • eller alternativ Upplevelse av motsvarande värde på det datum som ursprungligen valdes.

I varje fall kommer bokningen av avbokas utan kostnad, och Värdebevis kommer att återaktiveras.

Artikel 5.2: Ändring eller avbokning av bokningen av Mottagaren
Mottagaren kan avboka resekontraktet som slutits med Partnern vid bokningen vid vilket tillfälle som helst före början på Upplevelsen.

Särskilda avbokningsvillkor kan gälla. Ta en titt på sidan för den partner du vill göra bokningen hos, på Smartbox webbplats innan du bokar.

Om inget annat anges kan mottagaren avboka sin bokning kostnadsfritt upp till 72 timmar före incheckningsdatumet.

Observera att om upplevelsen avbryts mindre än 72 timmar (eller inom annan specifik tidsperiod som kan gälla) före incheckningsdatumet, kommer värdebeviset anses vara använt av mottagaren och inte längre gälla. Observera att vid en bokning i Nederländerna kan mottagaren avboka sin bokning kostnadsfritt upp till tio dagar före incheckningsdatumet, i enlighet med nederländsk lag.

I händelse av exceptionella och oundvikliga omständigheter som inträffar vid eller nära destinationen, som har en signifikant inverkan på resekontraktets genomförande, har Mottagaren rätt att avboka kontraktet innan Upplevelsen påbörjats, utan att betala avbokningsavgift. I detta fall har även Mottagaren rätt till ersättning för eventuella ytterligare övernattningar/logi/Upplevelser som hen har betalat för och hens Värdebevis kommer att återaktiveras.

Oaktat föregående, kommer inte en avbruten Upplevelse, en avkortad Upplevelse, eller en Upplevelse som av någon anledning inte använts av Mottagaren, särskilt i händelse av att Mottagaren inte infinner sig hos en Partner eller infinner sig vid en annan plats än den som anges i den initiala bokningen, att ge upphov till återbetalning, och Värdebeviset kommer att anses som använt.
Avbokningen kan göras av Mottagaren direkt på Medlemskontot.

Det bör dock noteras att om Förmånstagaren bara vill göra en ändring av sin bokning måste han/hon följa en särskild process:

 • o Om bokningen gjordes via Smartbox webbplats/applikation måste förmånstagaren avboka bokningen och sedan göra den igen genom att tillhandahålla korrekt information. I detta fall måste Förmånstagaren se till att han/hon följer de avbokningsvillkor som erbjuds av Partnern. Om Förmånstagaren har bokat ytterligare nätter och/eller tjänster kommer dessa också att avbokas och måste bokas och betalas igen; de ytterligare nätter och/eller tjänster som ursprungligen avbokades kommer att återbetalas inom en period på fjorton (14) dagar;
 • o Om bokningen har gjorts direkt med Partnern, måste Förmånstagaren kontakta Partnern för att informera honom/henne om sin önskan att ändra bokningen. Partnern kommer att göra avbokningen och sedan den nya bokningen på förmånstagarens vägnar med hjälp av det gränssnitt som tillhandahålls av Smartbox.

Avbokningen eller förfrågan om ändring kan enbart utföras genom att kontakta Kundtjänst. Du påminns om att bokningar som genomförts av kunden är föremål för en bokningsavgift om 89kr.

ARTIKEL 6: TILLDELNING AV TURISTPAKETET


I enlighet med de bestämmelser som finns i Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag, kan Mottagaren tilldela sitt resekontrakt (som redan slutits med Partner – se artikel 1, ovan), givet att Smartbox och Partnern informeras genom rekommenderat brev med bekräftelse av mottagning, inte senare än 7 (sju) dagar före starten av Resepaketet eller tjänsten som kan beskrivas som en ”resetjänst” som del av en resa inom ramen för direktiv 2015/2302, genom att exakt ange efternamn, förnamn, och adress till den nya Mottagaren.

En Mottagare som önskar tilldela till sitt resekontrakt måste säkerställa att den nya Mottagaren möter alla kriterier som är nödvändiga för att utföra den valda och bokade Upplevelsen. (särskilt, men inte uteslutande, ålder eller person med funktionshinder). I händelse av att dessa kriterier inte möts av den nya innehavaren, kommer den Mottagare som har tilldelat sitt kontrakt att vara ensam ansvarig för det, och Värdebeviset kommer att anses vara använt, även om den nya innehavaren inte kunde utnyttja den valda Upplevelsen.

ARTIKEL 7: UTESLUTNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR


Mottagaren bör vara särskilt noggrann när kontaktinformation och adress anges, inklusive information som relaterar till Mottagarens identitet och personliga information. Följaktligen bekräftar Mottagaren för Smartbox att informationen som anges i Mottagarens Medlemskonto är korrekt, giltig och inte vilseledande på något sätt. Mottagaren informeras och godkänner att informationen som anges i syfte att skapa eller uppdatera Mottagarens Medlemskonto är tillräcklig för att styrka identiteten. Informationen som anges av Mottagaren förbinder Mottagaren genast när den bekräftats. Dessutom åtar sig Mottagaren att bibehålla användarnamnets och lösenordets konfidentialitet. Alla handlingar som utförs med Mottagarens användarnamn och lösenord anses vara utförda av Mottagaren, och Mottagaren kommer att förbli ansvarig för dessa. Mottagaren frigör Smartbox från allt ansvar i fall av missbruk eller bedräglig användning av tredje part med Mottagarens identifieringsinformation och Mottagarens Medlemskonto, undantaget fall av förlust eller stöld som täcks av Smartbox ”Förlust och stöld”-garanti.
Smartbox tar sina utvalda Partners kvalitet och professionalism på stort allvar. Det kan dock hända att en del av dem måste genomföra ändringar eller upphöra med att erbjuda sina Upplevelser, annars kan Smartbox tvingas sluta anlita dem på grund av kvalitets- och säkerhetsskäl. I sådana fall kommer vi att erbjuda en ändring, och du kan välja att endera godkänna ändringen eller begära en ny E-Box till samma pris som presentkortets summa, som kan användas exklusivt på Webbsidan.
Smartbox är aldrig ansvarigt för användningen av Mottagaren Medlemskonto, som skapats av Mottagaren, eller särskilda datum och Upplevelser som valts. Eventuella fel som uppstår på grund av Mottagaren kommer inte att göra Smartbox ansvarigt, oavsett omständigheter. Smartbox är heller inte medvetet om den tillgänglighet som anges online av Tjänsteleverantören på bokningsplattformen. Smartbox har ingen verifiering eller kontroll av något slag och agerar endast som en mellanhand i enlighet med Europarådets direktiv 2000/31/Ec från år 2003. Följaktligen kan Smartbox inte hållas ansvarigt för den tillgänglighet som anges, och eventuella klagomål gällande detta bör i första hand göras till den aktuella Leverantören.
Smartbox strävar efter att erbjuda Mottagarens Medlemskonto på ett skötsamt sätt enligt regler och bestämmelser. Smartbox har specifikt en skyldighet att vidta åtgärder, men inte någon skyldighet att nå resultat, vilket Mottagaren erkänner och godtar. Följaktligen gör Smartbox allt för att säkerställa att beskrivningarna är så korrekta som möjligt och att de uppdateras i realtid. Smartbox förbehåller sig rätten att tillfälligt hindra åtkomsten till Mottagarens Medlemskonto av underhållsskäl. Smartbox kan inte hållas ansvarigt för tillfälliga problem med åtkomsten till följd av externa omständigheter, force majuere eller på grund av störningar i telekommunikationsnätet. Mottagaren känner till de globala nätverkens komplexitet och den stundtals stora strömmen av internetanvändare.
Mottagarens Medlemskonto erbjuds av Smartbox utan någon typ av garantier, varken uttalade eller antydda. Smartbox garanterar inte att Mottagarens Medlemskonto är helt fritt från fel, brister eller problem, eftersom Medlemskontot ständigt genomgår förbättringar gällande dess funktion och utveckling.

ARTIKEL 8: KLAGOMÅL


Förutom i fall av force majeure och utan att det påverkar möjliga rättsmedel måste alla klagomål lämnas, med understödjande dokument, med rekommenderat brev med bekräftelse på mottagande, till den här adressen Smartbox Group Denmark - Kundservice - Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, Denmark.
och även genom att skicka e-post till: kundservice@smartbox.com.

ARTIKEL 9: KUNDSERVICE


Alla förfrågningar om information och klargörande angående, i synnerhet, bokningen eller utförandet av Upplevelser, bör skickas till Smartbox:

 • Antingen direkt genom Webbsidan i avdelningen ”Kontakta oss”;
 • Eller genom e-post till: kundservice@smartbox.com med medföljande stödjande dokument;
 • Eller genom att skicka ett brev till följande adress : Smartbox Group Denmark – Costumer Service - Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, Denmark.

ARTIKEL 10: PERSONLIGA DATA


Mottagaren är meddelad om, och godtar, att Smartbox insamlar och hanterar personlig information som samlas under skapandet av hens konto och användning av bokningsplattformen, i enlighet med de bestämmelser som finns i reglerna för skydd av personliga data. Smartbox integritetsskydd står i detalj i dokumentet vid namn ” Integritetsskyddspolicy”, och som Mottagaren särskilt inbjuds att läsa.

ARTIKEL 11: KONTRAKTETS INTEGRITET


Om Smartbox inte utnyttjar någon av klausulerna i dessa Allmänna Bokningsvillkor vid ett givet tillfälle ska det inte tolkas som ett upphävande av någon av dessa villkor vid ett senare tillfälle.

Om någon av dessa bestämmelser skulle förklaras ogiltiga eller anses vara oskrivna, kommer giltigheten av de återstående bestämmelserna i de allmänna bokningsvillkoren inte att ifrågasättas.

ARTIKEL 12: APPLICERBAR LAG


Lagen som reglerar dessa Allmänna Bokningsvillkor, kontraktet vid tidpunkten för en bokning via Webbplatsen av en Mottagare är Svenk lag för alla tvister som särskilt rör deras giltighet, tolkning, genomförande eller uppsägning

ARTIKEL 13: KOMPETENT RÄTTSKIPNING - TVISTLÖSNING


Avseende eventuella tvister åtar sig Parterna, före några rättsliga åtgärder, att i god tro få till stånd en vänskaplig lösning inom trettio (30) dagar. Eventuella klagomål måste därför först göras skriftligt till Smartbox Kundtjänst genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt på Webbplatsen eller genom att kontakta Smartbox med bilagor på följande adress: Smartbox Group Denmark – Customer Service - Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, Denmark.

Mottagaren informeras om att hen även kan lämna in ett klagomål till European Online Platform for Dispute Resolution på denna webbadress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false, genom att använda följande adress som kontaktadress till Smartbox: info@smartbox.com.

Om ingen vänskaplig överenskommelse kan nås kommer dispyten att hänskjutas till de Svenska domstolarnas exklusiva rättskipning.

 

Copyright Smartbox 2023