PRÆAMBEL

Smartbox Group Ltd (herefter kaldet “Smartbox”), en virksomhed, der er indregistreret som aktieselskab i Irland med hjemsted på Joyce's Court, Joyce's Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Irland, samt registreret i det irske selskabsregister med nummer 463103, udsteder og markedsfører Oplevelsesgaver på vegne af virksomhedens partnere, der leverer de tjenester, der tilbydes i Oplevelsesgaverne.

Formålet med disse Generelle Vilkår og Betingelser for Brug af mobilappen (i det følgende benævnt “Vilkårene for Brug af Appen”), er at definere de regler for brug af “Smartbox”-mobilappen (i det følgende benævnt “Appen”), der er udgivet af virksomheden Smartbox.

Ved at installere Appen og/eller tilgå Appen som gæst og/eller bruger accepterer du ubetinget og uden forbehold alle Vilkårene for Brug af Appen, som er defineret nedenfor. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for Brug af Appen, beder vi dig om ikke at bruge Appen.

Ethvert besøg og/eller enhver brug af Appen skal foregå i overensstemmelse med disse Vilkår for Brug af Appen.

Smartbox forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse Vilkår for Brug af Appen, herunder alle eller nogle af bestemmelserne i Vilkårene for Brug af Mobil-Appen, for at kunne tilpasse dem til ændringer i Tjenesterne, tekniske ændringer, juridiske- eller lovgivningsmæssige ændringer eller ved lancering af nye tjenester. De gældende Vilkår for Brug af Appen er dem, der gælder på den dato, hvor brugeren opretter forbindelse til eller bruger Appen.

Smartbox opfordrer Brugeren til regelmæssigt at holde sig opdateret om den seneste version af Vilkårene for Brug af Appen, der er tilgængelig i selve Appen og på Smartbox-Siden.

ARTIKEL 1 – DEFINITION

De udtryk, der begynder med stort bogstav i disse Vilkår for Brug af Appen, uanset om de omtales i ental eller flertal, har følgende betydning:

App og/eller Smartbox Mobil-App” angiver den “Smartbox”-softwareapp, der er udgivet og stillet til rådighed af Smartbox, som giver adgang til Tjenesterne, og som kan hentes gratis i Apples ”App Store” og Googles ”Google Play Store”, hvor de kan downloades af Brugeren på dennes Apple iOS- eller Android-enhed. Appen inkluderer også Indholdet, softwaren, programmerne, værktøjerne (programmering, navigation osv.), databaserne, operativsystemerne, dokumentationen og alle andre inkluderede elementer og tjenester, opdateringer og nye versioner af Appen fra Smartbox.

“Indhold” angiver, uden at denne liste er udtømmende, Appens struktur, det udgivne indhold, designene, illustrationerne, billederne, fotografierne, grafikken, brandene, logoerne, akronymerne, forhandlernavnene, de audiovisuelle elementer, multimedieelementerne, det visuelle indhold, lydlydoptagelserne samt alt andet indhold i Appen og/eller andre elementer, der er en del af Appen.

”V&B” angiver de generelle vilkår og betingelser for salg af Smartbox gældende for udgivne Gaveoplevelser, som sælges på websiden smartbox.com/dk.

”Gaveoplevelser” angiver det gavekoncept, der er udviklet og bruges af Smartbox. Gaveoplevelser er fysisk tilgængelige i form af en æske, som indeholder en illustreret brochure, der præsenterer hele Smartbox’ udvalg af produkter og tjenester samt deres partnere. Listen over disse opdateres løbende på websiden smartbox.com/dk samt i elektronisk format i form af ”værdikuponer”.

“Tilgængelige Oplevelser og/eller Tjenester” angiver alle tjenester, der leveres af en af vores partnere, og som er udvalgt blandt de tjenester, der bedst svarer til den Gaveoplevelse, der købes/tilbydes, og som vises på smartbox.com/dk og Mobil-Appen fra Smartbox.

”Partner” angiver den tjenesteudbyder, der er valgt af Smartbox, og som leverer tjenesterne til modtageren.

 “Tjenester” angiver de forskellige funktioner og foreslåede tjenester, der tilbydes i Appen.

Side” angiver den officielle Smartbox-webside, der har følgende adresse: smartbox.com/dk.

”Bruger” eller ”Du/Dig” angiver den person, der har downloadet Appen til egne formål og udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug uden direkte eller indirekte givtige formål.

ARTIKEL 2 – APPENS FORMÅL

Formålet med denne App er at give Dig tilgang til alle vores Smartbox-tilbud, enten direkte via Appen eller via et hyperlink, der videresender dig direkte til Smartbox-siden.

Som Bruger kan Du få tilbudt flere Tjenester, herunder specifikt:

 • at oprette en brugerkonto
 • at registrere din Gaveoplevelse og scanne den tilhørende stregkode på dit gavekort med kameraet i din telefon (Du vil blive anmodet om at give Din godkendelse) og at indtaste bekræftelseskoden
 • at vælge partnerne: Du vil få adgang til en komplet beskrivelse af partnerne (kort beskrivende tekst om virksomheden, beskrivelse af den tilbudte oplevelse, virksomhedens kontaktinformationer)
 • at bytte Gaveoplevelsen i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i Vilkårene for Brug af Appen, som er tilgængelige på smartbox.com/dk
 • at booke en Oplevelse: ved at kontakte partneren direkte via siden, der beskriver dennes aktivitet eller ved at bruge vores online bookingtjeneste (kun for besøg)
 • at tilgå alle dine allerede registrerede Gaveoplevelser
 • at tilgå andre Gaveoplevelser fra Smartbox.

ARTIKEL 3 – APPENS TILGÆNGELIGHED

Appen er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, medmindre der indtræffer en force majeure-hændelse eller en anden hændelse, som er uden for Smartbox’ kontrol, eller der er tale om potentielle afbrydelser eller vedligeholdelse, som er nødvendig for, at Appen kan fungere korrekt.

Appsoftwaren kan blive opdateret fra tid til anden for at tilføje nye funktioner og nye tjenester.

Afbrydelser på grund af vedligeholdelse og/eller opdateringer kan forekomme, uden at Brugeren oplyses om det på forhånd.

ARTIKEL 4 – ADGANGSBETINGELSER OG FINANSIELLE BETINGELSER

4.1 Adgangsbetingelser

4.1.1 Downloading

Udstyret og væsentlige metoder, der giver adgang til Appen, er udelukkende Brugerens ansvar.

For at kunne tilgå Appen skal Du have:

 • en kompatibel telefon eller en kompatibel mobilenhed
 • internetadgang
 • en brugerkonto i en virtuel butik, hos en af tjenesteudbyderne af mobil-Appen (App Store og/eller Google Play Store).

Følgende telefoner og mobilenheder er kompatible:

 • Apple iPhone® mobiltelefon med iOS 10 eller senere udviklede versioner
 • Mobiltelefon med Android® OS version 4.4 eller senere udviklede versioner.

Mobil-Appen fra Smartbox kan hentes gratis via Google Play Store og App Store.

4.1.2 Oprettelse eller registrering af en konto

Hvis Brugeren ikke har en Smartbox-konto, skal Brugeren oprette en for at kunne bruge Appen. Følgende skal oplyses:

 • E-mailadresse

Når kontoen er oprettet, kan Brugeren indtaste sin e-mailadresse og fortrolige adgangskode for at tilgå Tjenesterne.

Brugeren garanterer over for Smartbox, at de indtastede oplysninger er korrekte og nøjagtige på registreringstidspunktet.

4.2 finansielle betingelser

Appen tilbydes gratis til Brugeren bortset fra:

 • abonnementsbetaling til deres teleselskab
 • omkostninger forbundet med opkobling og adgang til Internettet
 • potentielle tillægsgebyrer for brug af data.

ARTIKEL 5 – SLUTBRUGERLICENSKONTRAKT (SBLK)

Smartbox giver Brugeren en personlig ret til at benytte Appen samt dens Indhold og Tjenester, som er ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig, ikke-overførbar, verdensomspændende og gratis til personlig brug inden for rammerne af brugen af Appen og Tjenesterne og ikke til noget andet formål.

Denne licens giver ikke Brugeren nogen brugsret til Indholdet. Det er strengt forbudt for Brugeren at:

 • tilpasse, ændre, oversætte, transskribere, omarrangere, kompilere, dekompilere, assemblere, disassemblere, foretage transcoding eller reverse engineering af hele eller dele af Appen, Tjenesterne og/eller Indholdet
 • skabe afledte værker af Appen under licens
 • bruge software eller processer til at kopiere Indhold uden forudgående godkendelse fra Smartbox
 • eksportere Appen eller kombinere hele eller dele af Appen med andre teknologiske programmer
 • genskabe Appen helt eller delvis med andre teknologiske programmer, permanent eller midlertidigt
 • udtrække eller genbruge indholdet af databaserne og arkiverne oprettet af Appen, herunder til privat brug, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Smartbox
 • etablere systemer, der helt eller delvis kan piratkopiere Appen og/eller Indholdet, eller som overtræder Vilkårene for Brug af Appen.

Hvis Du overtræder disse forbud, kan Du blive retsforfulgt og gjort erstatningspligtig. Betingelserne i denne Licens inkluderer alle opdateringer leveret af Smartbox, der erstatter og/eller kompletterer den originale App, medmindre opdateringen inkluderer en særskilt licens, i hvilket tilfælde vilkårene i denne Licens gælder.

ARTIKEL 6 – BRUGERENS RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG ANSVAR

Brugeren forpligter sig udtrykkeligt til:

 • udelukkende at downloade Appen på sine enheder til personlige og ikke-kommercielle formål
 • at tillade korte citater, analyser og gengivelser beregnet til pressen såvel som andre formål inden for de grænser og betingelser, der er fastlagt ved lov, og specifikt hvad angår citering af forfattere og redaktionelle kilder
 • at acceptere ikke at bruge software eller processer, der kan forstyrre Appens funktion, eller ikke at udføre handlinger, der pålægger Smartbox’ infrastruktur en uforholdsmæssig stor byrde
 • at informere Smartbox, så snart man bliver opmærksom på tilfælde af piratkopiering og specifikt ulovlig eller ikke-kontraktlig brug af Appen og/eller Indholdet uanset metoden
 • ikke på nogen måde at sælge, leje, underlicensere eller distribuere Appen og/eller Indholdet til tredjepart.

ARTIKEL 7 – UDGIVERENS RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG ANSVAR

Smartbox vil gøre sit bedste for at sikre, at Appen fungerer korrekt, og forpligter sig derfor til at sikre adgang til, visning og brug af Appen og Siden.

Smartbox forpligter sig til så hurtigt som muligt at udføre eller lade udføre alle nødvendige vedligeholdelsesopgaver for at sikre, at Appen og Siden fungerer korrekt.

ARTIKEL 8 – BEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Smartbox kan ikke holdes ansvarlig for de risici, som Brugeren har accepteret (se Artikel 11.1).

Smartbox kan ikke holdes ansvarlig for:

 • tilfælde af misligholdelse, tab, forsinkelse eller fejl i datatransmissioner, der er uden for dets kontrol
 • enhver form for direkte eller indirekte skade, der sker som følge af manglende evne til at bruge Appen, herunder ethvert finansielt eller kommercielt tab og i særdeleshed tab af data på Brugerens computersystem
 • enhver form for direkte eller indirekte skade, der sker som følge af indholdet og/eller brug af eller manglende evne til at bruge websiderne, der er relateret til Appen, eller som Brugeren kan have adgang til via Appen
 • enhver form for skade, der er forårsaget af Brugeren, dennes enheder, dennes computer- og telefonudstyr og data lagret på disse enheder, eller de konsekvenser, der måtte opstå vedrørende Brugerens personlige, professionelle eller kommercielle aktiviteter
 • beskeder og/eller data, der bliver sendt til en falsk, forkert eller ufuldstændig adresse
 • tilfælde, hvor data uanset grunden ikke når frem, eller hvor de modtagne data er ulæselige eller uhåndterbare
 • tilfælde, hvor Brugeren uanset grunden ikke kan få adgang til Siden, Appen og/eller Tjenesterne, herunder tilfælde af vedligeholdelse, opdateringer eller tekniske forbedringer
 • tilfælde, hvor forbindelsen afbrydes uanset grunden.

Ydermere er Smartbox ikke ansvarlig for tilfælde af forkert brug af enheden og/eller uheld i forbindelse med brug af enheden, mens Appen er i brug. Smartbox er på ingen måde ansvarlig for skader af nogen art på Brugeren, dennes enheder, dennes computer- og telefonudstyr eller data lagret på disse enheder eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge deraf vedrørende Brugerens personlige, professionelle eller kommercielle aktiviteter.

For så vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, og i tilfælde af, at Smartbox gøres ansvarlig for skader, der ikke er nævnt ovenfor, er Smartbox’ ansvar begrænset til bestemte, reelle og fastsatte skader.

ARTIKEL 9 – GEOGRAFISKE BEGRÆNSNINGER OG GEOLOKATIONER

Brugen af Smartbox-appen er begrænset til de lande, hvor Smartbox tilbyder sine Gaveoplevelser.

Alt efter omstændighederne kan Smartbox vælge at tilbyde kunden en geolokationstjeneste.

Brugen af geolokationsfunktionaliteten i Appen kræver forudgående og udtrykkeligt samtykke fra brugeren af geolokationen. I så fald skal brugeren, såfremt det ønskes, selv slå geolokationsfunktionen til direkte i indstillingerne for mobilenheden samt acceptere, at Appen kan tilgå oplysningerne. Denne funktionalitet kan når som helst og uden beregning aktiveres eller deaktiveres.

Ved at acceptere geolokationsfunktionen via mobiltelefonens GPS og Appen kan brugeren vælge de partnere, der er tættest på.

ARTIKEL 10 – BESKYTTELSE AF PERSONDATA

For at gøre Brugeren bekendt med Smartbox’ politik om beskyttelse af persondata bedes Brugeren udtrykkeligt om at gennemse Erklæringen om databeskyttelse, der er tilgængelig på smartbox.com/dk/databeskyttelse/.

Brugeren er informeret om, at Appen bruger sporingsværktøjer eller cookies, der kan benyttes af Smartbox. For at blive bekendt med brugen af cookies, bedes Brugeren udtrykkeligt om at gennemse Smartbox’ Cookie Politik, der er tilgængelig på smartbox.com/dk/databeskyttelse/.

ARTIKEL 11 – APPENS SIKKERHED

Appen og softwaren leveres ”som beset”, og som den umiddelbart fremstår, og der gives derfor ikke nogen garantier. Adgang til og brug af Appen sker på Brugerens eget ansvar.

11.1 Risici for brugeren

Det er Brugerens eget ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte sine data og/eller softwaren, der er lagret på Brugerens enheder (telefon, computer), mod trusler (funktionsfejl, vira, piratkopiering osv.) (listen er ikke udtømmende).

Ved brug af Appen påtager Brugeren sig ansvaret for eventuelle negative konsekvenser, der måtte opstå.

11.2 Risici i forbindelse med internettet

Den tekniske ydeevne på det mobile internet kræver den tid, der er nødvendig for at svare, konsultere, vurdere eller overføre tjenesterne.

Brugeren erklærer at være bekendt med og at ville acceptere de begrænsninger og problemer, der kan opstå med Internettet, og at Smartbox ikke er ansvarlige for følgende (listen er ikke udtømmende):

 • Karakteristika og begrænsninger ved Internettet, specielt den funktionelle og tekniske ydeevne
 • Problemer relateret til opkobling og/eller adgang til Internettet og/eller websider
 • Problemer relateret til tilgængelighed og overbelastning af Internettet
 • Problemer relateret til fejl eller mætning af Internettet
 • Problemer relateret til den tid, det tager at transmittere, tilgå informationer online, responstider ved indlæsning, konsultation, vurdering eller overførsel af data på anden vis
 • Risici ved afbrydelse
 • Mangel på beskyttelse af bestemte typer data mod potential misbrug eller piratkopiering
 • Risiko for at blive inficeret med potentielle vira, der cirkulerer på Internettet, osv.

ARTIKEL 12 – TEKNISKE BEGRÆNSNINGER

Brugeren skal sikre, at der er tilstrækkelig forbindelse til Internettet til, at Appen kan fungere. Smartbox er ikke ansvarlig for, at Appen fungerer dårligt ved manglende eller svag Internetforbindelse. Bestemte tjenester fungerer muligvis ikke ved dårlig Internetforbindelse.

For at Appens tjenester kan fungere korrekt, skal visse af mobiltelefonens funktioner være aktiveret (kamera, geolokation, netværk osv.). Hvis disse funktioner ikke er aktiveret eller ikke findes på Brugerens mobiltelefon, kan visse tjenester ikke fungere på Appen. Smartbox kan ikke drages til ansvar for ikke-fungerende tjenester.

Smartbox sikrer udgivelsen af Appen i de respektive appstores, og at Appen er kompatibel med flest mulige typer mobiltelefonenheder på markedet. Grundet det store antal forskellige modeller, operativsystemer (hvad enten det er seneste opdatering eller ej), operatørers potentielle tillæg og de forskellige typer software installeret af Brugeren, kan Smartbox ikke garantere perfekt kompatibilitet mellem Appen og alle mobiltelefoner og kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis Appen ikke fungerer korrekt.

ARTIKEL 13 – ANVENDELSE AF GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG SALG

Alle Smartbox’ generelle vilkår og betingelser, der er tilgængelige på smartbox.com/dk/generelle-betingelser/, gælder alle Brugere af Appen og Tjenesterne.

Ved køb af en Gaveoplevelse eller booking af en Oplevelse accepterer Du de generelle vilkår og betingelser for salg, som Du har adgang til på Siden.

Brugeren bliver bedt om ved hvert besøg nøje at læse de generelle vilkår for salg og brug, som er tilgængelige via hyperlinket i Appens indstillingsafsnit, og som når som helst kan ændres uden forudgående varsel fra Smartbox.

ARTIKEL 14 – IMMATERIEL EJENDOM

Smartbox er eneejer af alle immaterielle ejendomsrettigheder, der hører til Appen og dens Indhold. Download af Appen giver ikke Brugeren ret til nogen af Smartbox’ immaterielle ejendomsrettigheder.

Alle rettigheder til gengivelse og repræsentation, herunder til downloadede dokumenter, er forbeholdt Smartbox. Ingen tekst, grafik, ikoner, fotografier, planer, logoer, videoer, lyde, varemærker og generelt alle de elementer, der udgør Appen, må gøres til genstand for hel eller delvis repræsentation, gengivelse, udnyttelse eller udtrækning på noget medie uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Smartbox.

Brugeren står udtrykkeligt inde for, at brugen af Appen på ingen måde krænker Smartbox’ rettigheder, og specifikt, at brugen ikke udgør forfalskning eller unfair eller snyltende konkurrence.

ARTIKEL 15 – OPHØR

Smartbox kan beslutte at bringe Appen til ophør når som helst med en opsigelsesperiode på 8 dage. Meddelelsen om, at tilgængeligheden ophører, sker via e-mail eller via en besked på Appskærmen.

Smartbox er ikke forpligtet til at begrunde, hvorfor Appen gøres utilgængelig, og denne beslutning giver ikke anledning til nogen erstatning eller refusion (da Appen er tilgængelig gratis).

Smartbox kan opsige din SBLK (Artikel 5), hvis du ikke overholder betingelserne.

På tidspunktet for opsigelsen ophæves de rettigheder og licenser, som Du har fået, og Du skal stoppe al brug af Appen.

ARTIKEL 16 – VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis en kompetent domstol finder, at en af bestemmelserne i Appens Generelle Vilkår og Betingelser for Brug er ugyldig, vil den blive trukket tilbage uden indvirkning på resten af Appens vilkår og betingelser. De øvrige bestemmelser i Appens Generelle Vilkår og Betingelser for Brug forbliver i kraft og gældende.

ARTIKEL 17 – REGRES, KOMPETENT DOMSTOL OG GÆLDENDE LOV I TILFÆLDE AF TVIST

Formen, implementeringen og gyldigheden af disse vilkår reguleres af lovgivningen i det land, hvor Brugeren har fast bopæl.

Inden ethvert sagsanlæg forpligter Parterne sig til sammen og i god tro at søge en mindelig løsning inden for en tidsperiode på tredive (30) dage. Ethvert krav skal indbringes skriftligt til Smartbox’ kundeservice, telefonisk eller ved at kontakte os, herunder ved indsendelse af bilag, på følgende adresse:

Smartbox Group Denmark

Kundeservice

Amager Strandvej 390,
2770 Kastrup, Denmark

I givet fald vil enhver tvist, der giver anledning til, at gyldigheden af disse Generelle Vilkår og Betingelser for Brug efterprøves med hensyn til fortolkning eller funktion, udelukkende være underlagt den eksklusive kompetence hos domstolen i den jurisdiktion, hvor Brugeren sin faste bopæl, dog med forbehold for ufravigelige proceduremæssige regler, der angiver det modsatte.