SMARTBOX- ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE PÅ WEBSTEDET

1. HVAD ER EN ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE


1.1 www.smartbox.dk webstedet (“Websted") drives af Smartbox Group Limited, adresse: Joyce's Court, Joyce's Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Irland (herefter “vi”, “os”, “vores”, “Smartbox"). Denne Erklæring om databeskyttelse ("Erklæring ") tilligemed Websteds Site Vilkår og Betingelser for Brug ("Vilkår ") og Cookies Politik angiver det grundlag hvorpå alle oplysninger eller persondata, som vi indsamler fra brugere, eller som du giver os, vil blive behandlet af Webstedet. Denne Erklæring gælder for Webstedet, alle ydelser der tilbydes af Smartbox via Webstedet, mobile apps og andre midler forbundet hermed (så som kontakt til vores kundeserviceteam). Oplysninger der gives af dig, vil blive opbevaret af os som dataansvarlig.

1.2 I det følgende fremlægges vores informationsindsamlings- og -formidlingspraksis vedrørende Webstedet. For fuld forståelse af dine rettigheder opfordres du til at læse denne Erklæring og tage et kig på vores Vilkår. Hver gang du bruger Webstedet, vil du være bundet af den gældende Erklæring og du rådes til at gennemlæse dette hver gang du bruger Webstedet.

1.3 Smartbox forbeholder sig ret til at ændre denne Erklæring til hver en tid, helt eller delvis i henhold til Sektion 10.

2. ACCEPT AF DENNE ERKLÆRING


2.1 Ved brug af Webstedet, tilkendegiver du din accept af denne Erklæring. Hvis du er uenig i et punkt i Erklæringen, må du ophøre med at bruge Webstedet. Vi forbeholder os ret til at ændre denne Erklæring til hver en tid i henhold til Sektion 10 i Erklæringen.

3. PERSONDATA SOM SMARTBOX INDSAMLER FRA DIG


3.1 Vi vil indsamle og behandle følgende af dine persondata:

Datakategori Indsamlet og behandlet information 
Browsing Information Når du bruger Webstedet eller benytter dig af tjenester relateret til Webstedet, indsamles dine persondata af Google Analytics og af Smartbox Heri er indbefattet:
 • Automatisk indsamlede oplysninger: Visse personlige og ikke-personlige modtages og indsamles sommetider automatisk fra dig/din maskine når du besøger Webstedet. Vi modtager og indsamler navn på det domæne og den vært hvorfra du har adgang til Internet; Internet protokol (IP) adressen på den computer du bruger; det browser software du bruger og dit driftssystem og dato og tidspunkt for din adgang til Webstedet.
 • Oplysninger der indsamles via Webstedet (Cookies): Af samme grund som for oplysninger der indsamles automatisk, bruger vi cookies for at yde bedre og mere personaliseret browsing og shopping på Webstedet. For videre information, se vores Cookies Politik.
 • Anden information der indsamles via Webstedet: For at hjælpe os til forståelse af effektiviteten af nogle af vores e-mail marketing tiltag, kan Smartbox bruge “message format” og “message open” målingsteknologier. Begge teknologier kræver brug af visse teknologier. For videre information, se venligst vores Cookies Politik.
 • Hvis du browser med Smartbox apps, kan du bestemme at du vil give Smartbox lov til at se hvor du befinder dig eller give adgang til dine kontaktoplysninger– dette hjælper til at give dig den bedst mulige service og oplevelse (for eksempel se de restauranter eller attraktioner der er nærmest ved din position eller andre anbefalinger).

3.2 Du kan vælge at give os følgende personoplysninger:

Når du bruger Webstedet, modtager og indsamler vi information og personoplysninger om dig, kaldet “Personlige kundeoplysninger”. Personlige kundeoplysninger, vi modtager og indsamler afhænger af hvad du foretager dig, når du besøger Webstedet. Vi kan indsamle og behandle følgende Personlige kundeoplysninger om dig:

Datakategori

Indsamlede og behandlede oplysninger

Oplysninger du giver

 • De oplysninger du giver os, når du opretter din kundekonto, og derefter bruger Webstedet, benytter dig af tjenester, køber vores gaveæske eller kontrollerer gyldighed af gaveæskeror. Disse oplysninger kan omfatte dit navn din fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, fakturerings adresse, leveringsadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, og dine præferencer (såsom foretrukne måltider og mobilitetsnedsættelse) for din rejse.
 • Hvis du vælger at korrespondere med os via Webstedet, registrerer vi denne korrespondance, så længe det er nødvendigt for at tage os af din forespørgsel. Se venligst Afsnittet om Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger for videre information om hvor længe vi opbevarer oplysningerne.
 • Hvis du vælger at købe en gaveæske eller en e-Smartbox på Webstedet til tredjepart, kan det være nødvendigt at give os oplysninger om modtager under bestillings- og/eller reserveringsprocessen. I så tilfælde, er det dit ansvar at sikre dig at modtager eller modtagere ikke modsætter sig at du deler deres personoplysninger for de formål der er fremsat i denne Erklæring.
 • Vi kan også fra tid til anden bede dig udfylde spørgeskemaer som vi bruger til forskning, selv om du ikke er tvunget til at besvare dem og du kan fravælge at modtage sådanne undersøgelser.

CV oplysninger

 • Du kan vælge at give os supplerende oplysninger så som dit navn, køn, adresse, e-mailadresse, universitetsuddannelse, erhvervsmæssige kvalifikationer, tidligere ansættelse, løn og andre enkeltheder, når du ansøger om stillinger der averteres på Webstedet ved at indgive ansøgning via Webstedet.
 • Hvis du giver os disse oplysninger, registrerer vi disse oplysninger så længe det er nødvendigt for at bearbejde og behandle din ansøgning (se venligst Afsnittet Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger for videre oplysninger).

 

4. HVORDAN OG HVORFOR VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER


4.1 Det følgende skema redegør for det juridiske grundlag ("Juridisk grundlag") og grundene til ("Formål") at vi behandler dine Personoplysninger:

 
Juridisk grundlag Formål

Kontrakt

Det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at indgå og udføre vores kontrakt med dig vedrørende dit brug af Webstedet som omhandlet i Vilkår  

Adgang til Webstedet
 • For at give dig adgang til Webstedet og tilladelse til at Webstedet.
Opfylde dine bestillinger og anmodninger
 • Skaffe dig de oplysninger, tjenester og gaveæsker du anmoder os om og opfylde bestillinger der afgives via Webstedet.
 • Registrere, behandle og effektuere dine bestillinger og/eller reservationer.
 • Administrere din kunde- og/eller modtagerkonto.
 • Forhindre misbrug af gavekort.
Samtykke Marketing
 • Forsyne dig med oplysninger om Smartbox tjenester der kan interessere dig, for så vidt du har givet dit samtykke til at modtage sådan marketing eller allerede er kunde.
 • For tredjepart/Smartbox samtykke til at give dig oplysninger angående tredjepartsprodukter og/eller -tjenester for så vidt du har givet dit samtykke til at modtage sådan marketing. 

Legitime Interesser

Data behandles på dette grundlag, når det er i vores legitime interesse at behandle data, som ikke påvirker din frihed og dine rettigheder.  

Vi indsamler og behandler personoplysninger med det formål at forbedre og kontrollere webstedets effektivitet og forbedre din brug af Webstedet.

Hvis du køber fra Webstedet eller indløser en gave behandler vi dine personoplysninger for at besvare de forespørgsler eller anmodninger du har forelagt angående Webstedet, og sende valgfri opgraderinger eller påmindelser relateret til et produkt du har købt eller indløst, eller relateret til andre lignende produkter.

Hvis du bruger Webstedet til at ansøge om en stilling hos Smartbox, vil vi behandle og svare på CV’er og/eller jobansøgninger der indgives af dig til Smartbox og sende dig oplysninger. 

Forbedring af Webstedets Funktion og Effektivitet

 • For at sørge for, forbedre, afprøve og kontrollere Webstedets effektivitet.
 • Kontrollere parametre så som samlet antal besøgende, trafik oplysninger og demografiske mønstre.
 • Sikre at Webstedets indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og forbedre din brug af Webstedet.


Svar på forespørgsler og klager

 • Behandle og svare på alle forespørgsler, anmodninger og klager du måtte indgive til os via Webstedet eller via vores kundeservice.
 • Svare på og bearbejde enhver anmodning fra dig eller den Partner du har reserveret.
 • Hvis du ikke har afsluttet en reservation for et ophold online, kan vi eventuelt kontakte dig med en påmindelse om at fortsætte din reservation.
 • Få din mening om Webstedet og vores tjenesteydelser.

Underrette dig om ændringer

 • Underrette dig om ændringer på Webstedet og/eller i vores tjenesteydelser.

Marketing med Posten
Sende dig marketing oplysninger med posten, forudsat du ikke har modsat dig det under indsamling af dine oplysninger (bemærk venligst at du kan nægte at modtage sådan marketing information ved at kontakte DPO@smartbox.com.

E-mail Marketing of Kommunikation

 • Levering af præmier for lodtrækninger du har deltaget i og vundet
 • Minde dig om udløbsdato for en gave du har registreret
 • Give dig oplysninger om eventuelle opgraderinger for en booking du har foretaget
 • Kontakte dig en vis tid efter køb af en gave, enten for at anmode om feedback eller reklamere for andre gaver, der kunne interessere dig
 • Sende dig spørgeskema eller indbyde dig til at give en evaluering af din oplevelse med Smartbox eller Partneren.

Kontrol af telefonopkald:

 • Når du ringer til vores kundeserviceteam, vil Smartbox bruge nummeret til at forbinde dig med vores kunderegister, dette kan spare tid både for dig og vores kundestøtte personale. Vores kundeservice kan alligevel bede om bekræftelse af din identitet for at sikre at personlige oplysninger forbliver fortrolige.
 • Under opkald til vores kundeserviceteam, kan aflytning finde sted, eller opkaldet kan blive optaget for kvalitetskontrol og uddannelsesformål, dette omfatter brug af optagelser til behandling af klager og til afsløring af misbrug. Optagelserne opbevares en begrænset tid og slettes automatisk, med mindre Smartbox har legitim interesse i at opbevare sådanne optagelser i en længere periode, heri indbefattet undersøgelse af misbrug og retlige formål.

Svar på Jobansøgninger

 • For at behandle og svare på jobansøgninger du indgiver til os via Webstedet.

Retlige formål:

 • Endelig kan vi, i særlige tilfælde, have behov for at bruge dine oplysninger for at bearbejde og løse retlige tvister, for lovbestemte undersøgelser overholdelse af gældende lov, håndhæve Vilkår for brug af Smartbox online reservationsservice eller efterkomme lovmæssige krav om håndhævelse af loven.

5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


5.1 Vi meddeler dine personoplysninger til andre medlemmer af vores gruppe, hermed menes vores datterselskaber, vores øverste moderselskab og dets datterselskaber ("Smartbox Koncernen") som leverer visse tjeneste- og produktaspekter der leveres via Webstedet.

5.2 Vi meddeler kun dine personoplysninger til tredjemænd uden for Smartbox Koncernen under følgende betingelser:

Lodtager(e) Formål
Partnere i Smartbox oplevelses Gave programmet. 
 • For at bekræfte din registrering.
 • Smartbox overfører relevante oplysninger fra dig til den Partner der leverer sin oplevelse, så Partneren kan levere oplevelsen. Det drejer sig om oplysninger vedrørende navn og kontakt, tillige med de præferencer du udtrykker.
 • I tilfælde af strid vedrørende reservation, kan vi efter behov give Partneren oplysninger om reserveringsprocessen. Dette kan omfatte en kopi af bekræftelsen på din reservation som bevis for at du reelt har lavet en reservation.
 • For at give dig passende og effektiv støtte.
 • For at sende dig tilbuds- eller direkte marketingsmateriale (for så vidt som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at modtage sådant materiale fra tredjemands partnere).
 • For at kontrollere gyldigheden af Smartbox gaveæsker der er købt via Webstedet.
*VIGTIGT*- Du bedes venligst bemærke at vi ikke deler dine bank data, dokumentation for indestående eller identifikation med disse modtagere.
Smartbox underleverandører og tjenesteydelsesleverandører.
 • For at hjælpe Smartbox med at levere tjenester og gaveæsker, der tilbydes via Webstedet.
 • Til logistik- og IT-tjeneste formål.
 • For at sende dig tilfredshedsundersøgelser eller meningsmålinger der vil blive anonymiseret til statistikformål for at forbedre din Webstedsoplevelse.
Regulerende myndigheder, Retshåndhævende myndigheder, Offentlige organer og andre virksomheder
 • For at efterkomme enhver relevant retlig forpligtelse, retskendelse, stævning, ransagningskendelse eller anden retlig eller forskriftsmæssig forpligtelse eller krav som Smartbox er underlagt.
 • For at beskytte rettigheder, ejendom og sikkerhed for Smartbox, vores kunder eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre selskaber og organisationer med henblik på beskyttelse mod misbrug og mindskning af kreditrisiko.
 • For at håndhæve eller anvende Vilkår for brug eller andre aftaler eller efterforske mulige overtrædelser.
Mulige Sælgere eller Købere af forretningsaktiver
 • For at lette tredjeparts køb af Smartbox.
 • For at lette tredjeparts køb af en væsentlig del eller praktisk taget alle Smartbox’s aktiver

6. OPBEVARING OG OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER


6.1 Dine personoplysninger kan opbevares og overføres inden for eller uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Vi overfører kun dine personoplysninger uden for EØS til lande hvor EU Kommissionen har afgjort at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau på linje med EU databeskyttelsesnormer eller at der er foranstaltet tilstrækkelige værn til at beskytte dine Personoplysninger. Hvis du vil vide mere om passende værn som vi har opsat til at styre overførsel af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [DPO@smartbox.com].

6.2 Desværre er transmission af information på internet ikke 100% sikker. Skønt vi altid vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerhed for oplysninger du overfører til os; al transmission foregår på dit eget ansvar. Når vi først har modtaget dine oplysninger, vil vi bestræbe os på at bruge strenge procedurer og sikkerhedselementer for at forsøge at undgå uautoriseret adgang til oplysningerne.

7. LINKS


7.1 Webstedet kan indeholde links til andre websteder ("Linkede Websteder"). Smartbox kan ikke holdes ansvarlig for erklæringer om databeskyttelse eller praksis på Linkede Websteder. Denne Erklæring styrer kun information der er indsamlet på Webstedet. Når du benytter dig af adgang til Linkede Websteder, skal du læse erklæringen om databeskyttelse som den er offentliggjort på det relevante Linkede Websted. Vilkår i vores Erklæring gælder ikke for Linkede Websteder. Du bedes kontrollere disse Erklæringer før du indgiver personoplysninger til Linkede Websteder.

7.2 Webstedet indeholder links til andre Websteder og ressourcer der leveres af tredjeparter udelukkende som en bekvemmelighed og information til dig. Vi kan ikke acceptere ansvar i forbindelse med et Linket Websted, eller en kontrakt der er indgået via et Linket Websted. Vi har ingen kontrol med indholdet af disse Websteder eller ressourcer, og vil ikke acceptere noget ansvar for dem eller for tab eller skade som måtte hidrøre fra din brug af Linkede Websteder.

8. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER


8.1 Almindeligvis forventer vi at opbevare dine personoplysninger for en periode på tre år fra den sidste dato for kontakt med dig, eller hvis du indgår I et kontraktforhold med os, tre år efter afslutningen på udførslen af kontrakten eller ophør af din ansættelse hos Smartbox.

8.2 Vi opbevarer ikke betalingsoplysninger som du indgiver for at betale for en gave eller opgradering.

8.3 Hvis du giver os konto-oplysninger så vi kan overføre penge til dig, vil vi opbevare disse oplysninger som del af din journal men de vil kun blive brugt til at sende dig penge.

8.4 Du bedes bemærke at vi under visse betingelser kan opbevare dine data for en længere periode, for eksempel, hvis vi behandler en igangværende klage eller hvis i god tro mener at loven eller en relevant tilsynsmyndighed rimeligvis i henhold til os kan forvente eller forlange at vi bevarer dine data, eller hvis vi har legitim interesse i at bevare dine data og denne legitime interesse ikke er i konflikt med dine rettigheder og friheder.

9. DINE RETTIGHEDER OG HVORDAN DU KAN UDØVE DEM


9.1 Nedenstående skema fremlægger din ret til at meddele os enhver forespørgsel eller bekymring du måtte have vedrørende vores behandling af dine personoplysninger:

Rettighed

Videre oplysninger

Ret til adgang

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger om dig som vi ligger inde med. Vi vil kun kræve betaling for denne anmodning om adgang hvis vi føler at anmodningen er uberettiget eller overdreven.

Ret til rettelse

Du har ret til at anmode om at vi retter enhver ukorrekt personoplysning som vi har om dig.

Ret til sletning

Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, når:

 • dine personoplysninger ikke længere tjener de formål for hvilke de blev indsamlet eller på anden måde behandlet af os;
 • du trækker dit samtykke tilbage og der ikke er nogen anden lovmæssig grund til at vi behandler dine personoplysninger;
 • du gør indsigelse mod behandlingen og der ikke er nogen berettigede særdeles vægtige grunde til behandlingen;
 • dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt; eller
 • dine personoplysninger skal slettes for at efterkomme en retlig forpligtelse.

Det er muligt vi ikke kan efterkomme din begæring, fordi vi har brug for dine personoplysninger for at efterkomme en retlig forpligtelse eller i forbindelse med en retssag eller for at udøve retten til udtryks- og oplysningsfrihed.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at bede os om at begrænse behandling af dine personoplysninger i følgende situationer:

 • hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger;
 • hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker at vi skal slette dine personoplysninger;
 • hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger med henblik på behandling, men du har brug for data i forbindelse med et retskrav eller
 • du har gjort undsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger afhængig af verifikation af om vores berettigede handelsinteresser er vigtigere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller i forbindelse med en retssag.


Når du udøver denne ret, må vi kun opbevare dine personoplysninger. Vi må ikke viderebehandle dine data med mindre du giver dit samtykke, eller behandlingen er nødvendig I forbindelse med et retskrav eller for at beskytte en anden persons rettigheder eller for vægtige grunde i offentlighedens interesse. Vi vil informere dig inden behandlingsbegrænsningen ophæves.

Ret til Data Portabilitet

Du kan anmode os om at give dig de personoplysninger du har givet os i et struktureret almindelig brugt maskinlæsbart format og du kan anmode os om at overføre dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig hvis dette kan lade sig gøre rent teknisk.

Denne ret forekommer kun hvor:

 • vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller det er nødvendigt at handle eller indgå kontraktmæssigt forhold med dig; og
 • behandlingen udføres med automatiske midler.

Ansvarlig

Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger når vi behandler dine personoplysninger i henhold til det retlige grundlag at vi tjener vores berettigede interesser.

Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte marketing formål.

9.2 Du kan udøve disse rettigheder ved at indgive din anmodning på DPO@smartbox.com.

Du har ret til at indgive klage hos databeskyttelsesmyndigheden i vores retskreds med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger ved at tage kontakt til den irske repræsentant for databeskyttelse. Du kan ligeledes indgive klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed [Databeskyttelseskommission]. Du kan se fulde oplysninger om hvordan det gøres ved at gå ind i klage Sektionen på Databeskyttelseskommissionens websted: https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm og kontaktoplysninger for at indgive en klage er som følger:

Office of the Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
County Laois
Phone:+353 57 868 4800 / +353 761 104 800
LoCall: 1890 25 22 31
Email: info@dataprotection.ie
Fax: +353 57 868 4757

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 Copenhagen K.
Phone:+45 33 19 32 00
Email: dt@datatilsynet.dk
Fax: +45 33 19 32 18

10. ÆNDRINGER TIL ERKLÆRINGEN


10.1 Hvis vi ændrer denne Erklæring, helt eller delvis, vil samtlige ændringer blive lagt op på denne hjemmeside, og hvis det er passende, meddelt dig per e-mail eller når du bruger Webstedet. Den nye Erklæring kan vise sig på skærmen og man kan kræve at du læser og accepterer den for at fortsætte med at bruge Webstedet.

10.2 Hvis vi på et hvilket som helst tidspunkt beslutter at bruge dine personoplysninger på en måde der er væsentlig forskellig fra den der er angivet i denne Erklæring, eller på anden vis meddelt dig da oplysningerne blev indsamlet, vil vi meddele dig det per e-mail, og du vil få mulighed for at vælge om vi må bruge dine personoplysninger på den nye måde eller ikke.