Din version av Internet Explorer är föråldrad

För att maximera din upplevelse rekommenderar vi att du antingen uppdaterar webbläsaren eller använder en annan webbläsare. Nedan hittar du en lista över de mest populära webbläsarna. Klicka bara på ikonen för den webbläsaren du har valt och du kommer att omdirigeras till dess nedladdningssida. Ladda ned den senaste versionen

×

Villkor för byten av upplevelsepresenter

För mer information om de bytesvillkor som gäller för en viss upplevelsepresent kan mottagen läsa de allmänna säljvillkor som gäller vid köptillfället. Villkoren finns att läsa på webbplatsen – klicka på fliken ”Juridisk information”.

Under alla omständigheter gäller sådana byten endast de upplevelsepresenter vars värdebevis inte redan har använts.

En upplevelsepresent är aldrig återbetalbar, utom i de fall mottagaren utnyttjar sin ångerrätt.

Byten ska alltid göras med utgångspunkt från inköpsvärde E smat på den upplevelsepresent som ska bytas enligt det pris köparen betalade efter eventuella prisavdrag eller rabatter.

Genom bytet får du en ny upplevelsepresent vars giltighetsperiod kommer att vara densamma som den återstående giltighetsperioden för den utbytta upplevelsepresenten. Det är möjligt för mottagaren att utöka giltighetsperioden genom att ”förnya” upplevelsepresenten (se villkoren i artikel 2.4.) enligt följande villkor:

  Upplevelsepresenter Upplevelsepresenter vars utlöpsdatum har passerat för mindre än sex månader sedan
Byte via Webbplatsen Det är möjligt och kostnadsfritt att byta till en E-smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen, inberäknat eventuella prisreduceringar. Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en E-smartbox vars värde motsvarar eller är lägre än inköpsvärdet på boxen, inberäknat eventuella prisreduceringar.
Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 150 KR.
Byte hos någon av Smartbox återförsäljare

En lista över våra återförsäljare finns på
Byte gäller endast Presentboxar i obruten förpackning.
Butikens egna bytesregler gäller.
Om den valda Presentboxen har ett högre värde än den ursprungliga Presentboxen betalas mellanskillnaden direkt i butiken.
Om den valda Presentboxen har ett lägre värde än den utbytta kan flera boxar väljas för att uppnå värdet på den ursprungliga Presentboxen.
Värdebevis kan inte utställas.
Byten kan endast göras online på www.smartbox.se
Byte via kundservice Det är möjligt att byta till en E-smartbox vars värde motsvarar inköpspriset för den Presentbox/E-smartbox som ska bytas, inberäknat eventuella prisreduceringar.
Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 150 KR.
Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en E-smartbox vars värde motsvarar inköpspriset för den presentbox/E-smartbox som ska bytas, inberäknat eventuella prisreduceringar. Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 150 KR.

Det är också möjligt att byta flera upplevelsepresenter mot en enda upplevelsepresent, varvid mottagaren ansvarar för eventuella återstående prisskillnader mellan varorna.

Smartbox erbjuder dessutom mottagaren att, oavsett vilken bytesmetod som väljs och mot en extra avgift på 150 KR inklusive moms, byta sin upplevelsepresent mot en (fysisk) presentbox.

Presentkort kan aldrig bytas mot ett annat presentkort. Den kan endast bytas under sin giltighetsperiod mot en e-Smartbox till samma eller ett högre värde (och om tillämpligt mot betalning av mellanskillnaden) som det presentkort som ursprungligen inköptes, eller mot en presentbox (mot betalning av en tilläggsavgift på 150 KR inkl. moms.)

Kostnaderna i börserna kan komma att ändras. Mottagaren uppmanas att konsultera webbplatsen för att hitta beloppet på dagen för önskad utbyte.

Dessa växelavgifter är föremål för svenks moms till den tillämpliga kursen som gäller på växlingsdagen.