Procedure for ombytning

For at få oplysninger om de betingelser for ombytning, der gælder for Gaveæsken/E-æsken, skal den Begunstigede se de generelle vilkår og betingelser for salg, der er tilgængelige på tidspunktet for købet af hans eller hendes Gavevæske/E-æske. Disse betingelser er tilgængelige på www.smartbox.com/dk/generelle-betingelser/.

Under alle omstændigheder gælder ombytningen kun for Gaveæsker/E-æsker, hvor der ikke er anvendt en værdigavekupon..

Med undtagelse af de omstændigheder, der fremgår af Artikel 2.5, er Gaveæsken/E-æsken ikke refunderbar, hvilket dog ikke gælder i det tilfælde, hvor fortrydelsesretten udøves

Ombytninger sker altid i forhold til købsværdien af den Gaveæske/E-æske, der skal ombyttes, og det gælder navnligt i forhold til den pris, som Køber har faktisk har betalt, efter en eventuel nedsættelse eller rabat.

Med undtagelse af den Anden Definition af Gavekortet har den Begunstigede ret til at foretage en ombytning til en Gaveæske/E-æske til en højere værdi end det pågældende køb, forudsat at pristillægget betales på Webstedet.

Denne ombytning skal give ham/hende mulighed for at benytte sig af en ny Oplevelsesgave, for hvilken gyldighedsperiode vil være identisk med den resterende gyldighedsperiode på den oprindelige Oplevelsesgave. I det tilfælde at den Begunstigede ønsker at forlænge denne gyldighedsperiode, er det muligt at gøre dette ved at fælge de betingelser, der er beskrevet i Artikel 2.4 herunder.

  Oplevelsesgaver, undtagen den Anden Definition af Gaveæsker Oplevelsesgaver, med undtagelse af den Anden Definition af Gaveæsker, hvor gyldighedsdatoen* er blevet overskredet med op til 3 måneder
Ombytning på Websted Ombytning er mulig og gratis for en E-æske, hvis værdien er et beløb svarende til købsværdien efter eventuel nedsættelse eller rabat. Ombytning er mulig i op til 3 måneder efter udløbsdatoen for en E-æske, hvis værdi er lig med eller mindre end købsværdien efter eventuel nedsættelse eller rabat.
Denne ombytning vil være underlagt et gebyr på 170 DKK.
Ombytning via Kundeservice Ombytning er mulig for en E-æske, hvis værdien er et beløb svarende til købsværdien af Gaveæsken eller E-æsken efter en eventuel nedsættelse eller rabat.
Denne ombytning er underlagt et gebyr på 75 DKK.
Ombytning er mulig i op til seks måneder efter udløbsdatoen for en E-æske, hvis værdien er lig med købsværdien af Gaveæsken eller E-æsken efter en eventuel nedsættelse eller rabat. Denne ombytning er underlagt et gebyr på 170 DKK.

For så vidt angår reservationer, der er via Kundeservice på telefon, vil der blive debiteret ekspeditionsgebyrer.

Derudover tilbyder Smartbox Begunstigede muligheden for at ombytte deres Oplevelsesgave uanset ombytningsmetoden, til en Gaveæske (fysisk). Dette er under forudsætning af betaling af 75 DKK.

Gavekortet, baseret på dets Første Definition, kan aldrig ombyttes til et andet Gavekort. Det kan kun ombyttes i løbet af dens gyldighedsperiode til en E-æske til en værdi, der er lig med eller større end (hvis relevant mod betaling af forskel) værdien af det Gavekort, der blev købt oprindeligt, eller til en Gaveæske (mod betaling af et tillæg på 75 DKK inkl. moms).

For Oplevelsesgaver, der indeholder to gavechecks, vil det være muligt at veksle hver af de to gavechecks uafhængigt af hinanden. Da det forholder sig sådan, gør Smartbox Modtageren opmærksom på, at vekslingen af en af de to gavechecks betyder, at reglerne, der gælder for denne Oplevelsesgave mht. at forlænge de to gavechecks, ændres. Se flere oplysninger i Artikel 2.4.

Bemærk: Få flere oplysninger om ombytningen af Gavekort ved at se under Generelle Vilkår og Betingelser for Brug, der er tilgængelige på vores websted under afsnittet "Juridiske meddelelser. www.smartbox.com/dk .....-betingelser.